Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Studenter vid alla fakulteter.

Fakultetskurs i svenska.

Utgångsnivå: CEFR B1 (pdf).

Substans: Efter kursen kan du diskutera och behandla skogliga frågor gällande ekologi, ekonomi och logistik samt diverse miljöfrågor både muntligt och skriftligt.

Språkligt: Du kan lyssna, läsa, diskutera och skriva på svenska på en avancerad nivå, vilket innebär ett rikare ord- och uttrycksförråd än vad som är fallet efter en fakultetskurs.

Andra eller tredje studieåret.

Innehåller integrerade studier i svenska språket. En föreläsningsserie av Studia generalia -typ med inbjudna föreläsare från olika ämnesområden och parallellt seminariearbete samt studier i svenska. Skriftlig rapportering från föreläsningarna och muntlig presentation i samband med slutseminariet. Språkliga uppgifter enligt överenskommelse med språkläraren.

I samband med kursen företar gruppen en exkursion inom svenskt språkområde.

Utdelas på kursen.

Godkänt – underkänt.

Huomio! Ilmoittautuminen tehdään ainoastaan luentosarjaan Skogsbruk runt Östersjön.

Substans: Aktivt deltagande samt slutprov.

Språket: enligt överenskommelse med språkläraren – det är möjligt att bygga upp ett individuellt studieprogram där den studerandes egna önskemål och behov beaktas.

Substans: Bo Dahlin

Svenska språket: Leena-Maija Åberg-Reinke.