Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
2.1.2018 at 12:00 - 7.1.2018 at 23:59

Description

 • Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat
 • JOO-opiskelijat

Lähtötaso CEFR A1 (pdf).

992993 Japanin alkeiskurssi 1 (2 op) ja 992995 Kanji-merkit 1, (1 op) tai vastaavat tiedot; kiinalaisperäisiä kanji-merkkejä tulee hallita tähän mennessä n. 55 kappaletta.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • keskustella mieltymyksistä ja vahvuuksista/heikkouksista
 • kuvailla esineitä ja asioita yksityiskohtaisesti
 • kuvailla menneitä tapahtumia ja vaikutelmia niistä
 • esittää kohteliaita pyyntöjä, ymmärtää kieltoja ja pyytää lupaa.

Kurssi toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joten se sopii kaikille, jotka ovat valmiita sitoutumaan ja opiskelemaan runsaasti omatoimisesti. Kirjoitusmerkkejä, kielen sanastoa ja rakenteita opiskellaan erilaisia omatoimisia ja arvosteltavia tehtäviä oppimisalusta Moodlessa tehden. Lähiopetustunneilla keskitytään kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen erilaisin keskustelu-, kuuntelu- kirjoitus- ja lukuharjoituksin.

Aktiivinen sanasto n. 250 kielen sanaa (edeltävien kurssien 992993 Japanin alkeiskurssi 1 ja 992995 Kanji-merkit 1) n. 250 sanan lisäksi)

 • tekemisen taajuuteen, mieltymyksiin (mistä ja minkä tekemisestä pitää) sekä vahvuuksiin liittyvät rakenteet
 • adjektiivien luetteleminen, tarkka kuvailu
 • tapahtumien kestosta ja vaikutelmista kertominen (myös yksityiskohtaisesti, adjektiivien luetteleminen menneessä aikamuodossa)
 • verbien ns. te-muoto, jonka avulla opetellaan kohteliaasti pyytämään/käskemään, kieltämään ja pyytämän lupaa
 • indefiniittipronominit (joku, jossa).
 1. Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 6–9.
 2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 6–9.
 3. Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 6–10, kurssin yhteydessä vaadittavaa Kanji-merkit 2, 992996 kurssia varten)
 4. Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua).

Oppiminen tapahtuu monimuoto-opiskeluna:

 • Lähiopetuskerroilla tehdään keskustelu-, kuuntelu, luku- ja kirjoitusharjoituksia.
 • Moodlesta löytyvät oppikirjan ja harjoituskirjan tueksi sanastot ja kielioppiselityksiä sekä erilaisia oppimista tukevia linkkejä.
 • Moodlessa on lisäksi omatoimisia ja arvosteltavia oppimistehtäviä (kielioppi-/sanasto- ja käännöstehtäviä).
 • Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty
 • Arviointi perustuu opettajan arvioimien sanasto- ja kielioppitehtävien (Moodle) sekä kurssin lopputentin tuloksiin. Lähiopetustunneilla käytetään myös itse- ja vertaisarviointia erilaisissa tehtävissä. Kaikki tehtävät ja tentit tulee suorittaa hyväksytysti.

The course Japanese: Kanji Characters 2 (1 cr), code 992996, has to be taken simultaneously.

Previous studies: at least courses Japanese for Beginners 1 (992993) and Japanese: Kanji Characters 1 (992995).

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena

 • Lähiopetusta 28 tuntia (produktiiviset keskustelu- ja kuuntelutaidot sekä reseptiiviset luku- ja kirjoitustaidot)
 • Omatoimista opiskelua 26 tuntia (Moodlessa kielioppirakenteet ja sanasto opiskellaan itsenäisesti ennen viikoittaista lähiopetuskertaa, jolloin asioita harjoitellaan oppikirjojen tehtävien ja muiden harjoitusten avulla)
 • Läsnäolovelvoite: Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 75%
 • Suoritusmuodot: aktiivinen osallistuminen tuntiopetukseen, hyväksytysti suoritetut tehtävät ja tentti
 • Huomioi, että tämän kurssin yhteydessä on pakollisena suoritettava kurssi: 992996 Kanji-merkit 2, 1 op

Tämän kurssin yhteydessä tulee pakollisena suorittaa myös opintojakso 992996 Kanji-merkit 2, 1 op.