Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
19.8.2019 at 12:00 - 25.8.2019 at 23:59

Description

 • Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat
 • JOO-opiskelijat

992990 Orientaatio japanin kieleen tai vastaavat tiedot. Oppikirja on kirjoitettu japaninkielisillä merkeillä, joten kana-tavumerkit tulee osata. Myös japanin kielen alkeistason lauserakenteita ja sanastoa tulee osata, sillä kirjan tehtävissä on japaninkielisiä sanoja ja lauseita, joiden avulla merkkejä opiskellaan ja testataan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • lukea, kirjoittaa (myös käsin) ja tulkita kontekstissa suomeksi oppikirjan kappaleissa esiintyvät 55 kanji-merkkiä sekä yksittäisinä merkkeinä että kanji-yhdistelmissä.

Opintojakso toteutetaan verkkomuotoisena itseopiskeluna, joten se sopii kaikille, jotka ovat valmiita sitoutumaan ja opiskelemaan runsaasti omatoimisesti. Kanji-merkkejä, oppikirjan sanastoa ja lauseita opiskellaan erilaisia omatoimisia ja arvosteltavia tehtäviä oppimisalusta Moodlessa tehden.

 • Oppikirjan kappaleiden 1–5 yhteensä 55 merkkiä opitaan kirjoittamaan ja ääntämään erilaisissa yhteyksissä erilaisissa lukutavoissaan.
 1. Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 1–5).
 2. Lisämateriaali: merkkien kirjoitusmallit, ylimääräiset harjoitukset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua).

Opiskelu on verkkomuotoista:

 • Moodlesta löytyvät oppikirjan tueksi merkkien kirjoitusanimaatiot, kappaleiden uusien merkkien suomenkieliset merkitykset sekä erilaisia kanji-merkkeihin liittyviä sivustoja linkitettynä.
 • Moodlessa on lisäksi omatoimisia ja arvosteltavia oppimistehtäviä (kirjoitus- ja lukutehtäviä).
 • Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
 • Arviointi perustuu opettajan arvioimien oppimistehtävien (Moodle) sekä kurssin lopputentin tuloksiin.

992993 Japanin alkeiskurssi 1:n yhteydessä suoritettuna kanji-tentti sisältyy alkeiskurssin lopputenttiin. Erillisenä opintojaksona suoritettuna opiskelijan tulee osallistua valvottuun tietokonetenttiin 15.12.2017

Kaikki tehtävät ja tentit tulee suorittaa hyväksytysti.

Kyseessä on omatoiminen Moodle-kurssi, joka tulee suorittaa Japanin alkeiskurssi 1:n (992993) yhteydessä pakollisena II periodilla. Kurssin voi suorittaa myös erillisenä kurssina (I-II periodeilla), mutta kurssilla vaaditaan japanilaisten kana-tavumerkkien osaamista ja yksinkertaisten peruslauseiden osaamista. Edeltävyydet esim. kurssi Orientaatio japanin kieleen (992990) tai vastaavat tiedot.

 • Opintojakso toteutetaan omatoimisena verkko-opiskeluna Moodlessa erilaisten oppikirjaa tukevien kirjoitus- ja lukutehtävien avulla. Myös merkkien käsinkirjoitustaitoa testataan kurssille skannattuna lähetettävien tehtävien avulla. Opiskelijan arvioitu työmäärä on noin 27 tuntia.
 • Huomaa, että tämä opintojakso on pakollinen osio kurssia 992993 Japanin alkeiskurssi 1, mutta sen voi suorittaa myös erillisenä 1 op:n kokonaisuutena.
 • Japanin alkeiskurssi 1 -kurssin yhteydessä osaaminen testataan kurssin edetessä ja lopputentissä, mutta erillisenä opintojaksona suoritettaessa opiskelijan on osallistuttava valvottuun tietokonetenttiin (15.12.2017).

Tämä opintojakso on pakollinen osio kurssia 992993 Japanin alkeiskurssi 1, mutta sen voi suorittaa myös itsenäisenä erillisenä opintojaksona.