Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
30.12.2019 at 12:00 - 5.1.2020 at 23:59

Description

 • Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat
 • JOO-opiskelijat

992995 Japani: Kanji-merkit 1 tai vastaavat tiedot. Tähän mennessä on opiskeltu 55 kanji-merkkiä. Oppikirja on kirjoitettu japaninkielisillä merkeillä, joten kana-tavumerkit tulee osata. Myös japanin kielen alkeistason lauserakenteita ja sanastoa tulee osata, sillä kirjan tehtävissä on japaninkielisiä sanoja ja lauseita, joiden avulla merkkejä opiskellaan ja testataan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • lukea, kirjoittaa (myös käsin) ja tulkita kontekstissa suomeksi oppikirjan kappaleissa esiintyvät 54 kanji-merkkiä (edeltävän kurssin 55 merkin lisäksi) sekä yksittäisinä merkkeinä että kanji-yhdistelmissä.

Opintojakso toteutetaan verkkomuotoisena itseopiskeluna, joten se sopii kaikille, jotka ovat valmiita sitoutumaan ja opiskelemaan runsaasti omatoimisesti. Kanji-merkkejä, oppikirjan sanastoa ja lauseita opiskellaan erilaisia omatoimisia ja arvosteltavia tehtäviä oppimisalusta Moodlessa tehden.

 • Oppikirjan kappaleiden 6–10 yhteensä 54 merkkiä opitaan kirjoittamaan ja ääntämään erilaisissa yhteyksissä erilaisissa lukutavoissaan.
 1. Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 6–10)
 2. Lisämateriaali: merkkien kirjoitusmallit, ylimääräiset harjoitukset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua)

Opiskelu on verkkomuotoista:

 • Moodlesta löytyvät oppikirjan tueksi merkkien kirjoitusanimaatiot, kappaleiden uusien merkkien suomenkieliset merkitykset sekä erilaisia kanji-merkkeihin liittyviä sivustoja linkitettynä.
 • Moodlessa on lisäksi omatoimisia ja arvosteltavia oppimistehtäviä (kirjoitus- ja lukutehtäviä)
 • Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
 • Arviointi perustuu opettajan arvioimien oppimistehtävien (Moodle) sekä kurssin lopputentin tuloksiin.

992994 Japanin alkeiskurssi 2:n yhteydessä suoritettuna kanji-tentti sisältyy alkeiskurssin lopputenttiin. Erillisenä opintojaksona suoritettaessa opiskelijan tulee osallistua valvottuun tietokonetenttiin 4.5.2018

Kaikki tehtävät ja tentit tulee suorittaa hyväksytysti.

Kyseessä on omatoiminen Moodle-kurssi, joka sisältää pakollisena etätehtäviä ja lopputentin (4.5.2020). Edeltävyydet: kurssi Japani: Kanji-merkit 1 (992995).

 • Opintojakso toteutetaan omatoimisena verkko-opiskeluna Moodlessa erilaisten oppikirjaa tukevien kirjoitus- ja lukutehtävien avulla. Myös merkkien käsinkirjoitustaitoa testataan kurssille skannattuna lähetettävien tehtävien avulla. Opiskelijan arvioitu työmäärä on noin 27 tuntia.
 • Huomaa, että tämä opintojakso on pakollinen osio kurssia 992994 Japanin alkeiskurssi 2, mutta sen voi suorittaa myös erillisenä 1 op:n kokonaisuutena.
 • Japanin alkeiskurssi 2 -kurssin yhteydessä osaaminen testataan kurssin edetessä ja lopputentissä, mutta erillisenä opintojaksona suoritettaessa opiskelijan on osallistuttava valvottuun tietokonetenttiin (4.5.2018).

Tämä opintojakso on pakollinen osio kurssia 992994 Japanin alkeiskurssi 2, mutta sen voi suorittaa myös erillisenä 1 op:n opintojaksona.