Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
19.8.2019 at 12:00 - 25.8.2019 at 23:59

Description

  • Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat
  • JOO-opiskelijat

Kurssit 992995 Japani: Kanji-merkit 1 ja 992996 Japani: Kanji-merkit 2 tai vastaavat tiedot. Tähän mennessä on opiskeltu 109 kanji-merkkiä. Oppikirja on kirjoitettu japaninkielisillä merkeillä, joten kana-tavumerkit tulee osata. Myös japanin kielen alkeistason lauserakenteita ja sanastoa tulee osata, sillä kirjan tehtävissä on japaninkielisiä sanoja ja lauseita, joiden avulla merkkejä opiskellaan ja testataan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • lukea, kirjoittaa (myös käsin) ja tulkita kontekstissa suomeksi oppikirjan kappaleissa esiintyvät 72 kanji-merkkiä (edeltävien kurssien 109 merkin lisäksi) sekä yksittäisinä merkkeinä että kanji-yhdistelmissä.

Opintojakso toteutetaan verkkomuotoisena itseopiskeluna, joten se sopii kaikille, jotka ovat valmiita sitoutumaan ja opiskelemaan runsaasti omatoimisesti. Kanji-merkkejä, oppikirjan sanastoa ja lauseita opiskellaan erilaisia omatoimisia ja arvosteltavia tehtäviä oppimisalusta Moodlessa tehden.

  • Oppikirjan kappaleiden 11–16 yhteensä 72 merkkiä opitaan kirjoittamaan ja ääntämään erilaisissa yhteyksissä erilaisissa lukutavoissaan.
  1. Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 11–16)
  2. Lisämateriaali: merkkien kirjoitusmallit, ylimääräiset harjoitukset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua).

Opiskelu on verkkomuotoista:

  • Moodlesta löytyvät oppikirjan tueksi merkkien kirjoitusanimaatiot, kappaleiden uusien merkkien suomenkieliset merkitykset sekä erilaisia kanji-merkkeihin liittyviä sivustoja linkitettynä.
  • Moodlessa on lisäksi omatoimisia ja arvosteltavia oppimistehtäviä (kirjoitus- ja lukutehtäviä).
  • Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty
  • Arviointi perustuu opettajan arvioimien oppimistehtävien (Moodle) sekä kurssin lopputentin tuloksiin.

994060 Japanin jatkokurssi 1:n 1yhteydessä suoritettuna kanji-tentti sisältyy alkeiskurssin lopputenttiin. Erillisenä opintojaksona suoritettaessa opiskelijan tulee osallistua valvottuun tietokonetenttiin 15.12.2017

Kaikki tehtävät ja tentit tulee suorittaa hyväksytysti.

Kyseessä on omatoiminen Moodle-kurssi, joka tulee suorittaa Japanin jatkokurssi 1:n (994060) yhteydessä pakollisena II periodilla. Kurssin voi suorittaa myös erillisenä kurssina (I-II periodeilla), mutta kurssilla vaaditaan japanilaisten kana-tavumerkkien osaamista. Edeltävyydet: kurssit Japanin alkeiskurssi 2 (992994), Japani: Kanji-merkit 2 (992996) tai vastaavat tiedot.

Tämä opintojakso on pakollinen osio kurssia 994060 Japanin jatkokurssi 1, mutta sen voi suorittaa myös erillisenä 1 op:n kokonaisuutena.