Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
30.12.2019 at 12:00 - 5.1.2020 at 23:59

Description

 • Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat
 • JOO-opiskelijat

Opintojaksot 992995 Japani: Kanji-merkit 1, 992996 Japani: Kanji-merkit 2 ja 992997 Japani: Kanji-merkit 3 tai vastaavat tiedot. Tähän mennessä on opiskeltu 181 kanji-merkkiä. Oppikirja on kirjoitettu japaninkielisillä merkeillä, joten kana-tavumerkit tulee osata. Myös japanin kielen alkeistason lauserakenteita ja sanastoa tulee osata, sillä kirjan tehtävissä on japaninkielisiä sanoja ja lauseita, joiden avulla merkkejä opiskellaan ja testataan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • lukea, kirjoittaa (myös käsin) ja tulkita kontekstissa suomeksi oppikirjan kappaleissa esiintyvät 70 kanji-merkkiä (edeltävän kurssin 181 merkin lisäksi) sekä yksittäisinä merkkeinä että kanji-yhdistelmissä.

Opintojakso toteutetaan verkkomuotoisena itseopiskeluna, joten se sopii kaikille, jotka ovat valmiita sitoutumaan ja opiskelemaan runsaasti omatoimisesti. Kanji-merkkejä, oppikirjan sanastoa ja lauseita opiskellaan erilaisia omatoimisia ja arvosteltavia tehtäviä oppimisalusta Moodlessa tehden.

 • Oppikirjan kappaleiden 17–22 yhteensä 70 merkkiä opitaan kirjoittamaan ja ääntämään erilaisissa yhteyksissä erilaisissa lukutavoissaan.
 1. Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 17–22)
 2. Lisämateriaali: merkkien kirjoitusmallit, ylimääräiset harjoitukset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua).

Opiskelu on verkkomuotoista:

 • Moodlesta löytyvät oppikirjan tueksi merkkien kirjoitusanimaatiot, kappaleiden uusien merkkien suomenkieliset merkitykset sekä erilaisia kanji-merkkeihin liittyviä sivustoja linkitettynä.
 • Moodlessa on lisäksi omatoimisia ja arvosteltavia oppimistehtäviä (kirjoitus- ja lukutehtäviä)
 • Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
 • Arviointi perustuu opettajan arvioimien oppimistehtävien (Moodle) sekä opintojakson lopputentin tuloksiin. 994061 Japanin jatkokurssi 2:n yhteydessä suoritettuna kanji-tentti sisältyy alkeiskurssin lopputenttiin. Erillisenä opintojaksona suoritettaessa opiskelijan tulee osallistua valvottuun tietokonetenttiin 4.5.2018

Kaikki tehtävät ja tentit tulee suorittaa hyväksytysti.

Kyseessä on omatoiminen Moodle-kurssi, joka sisältää pakollisena etätehtäviä ja lopputentin (4.5.2020). Edeltävyydet: kurssi Japani: Kanji-merkit 3 (992997).

 • Opintojakso toteutetaan omatoimisena verkko-opiskeluna Moodlessa erilaisten oppikirjaa tukevien kirjoitus- ja lukutehtävien avulla. Myös merkkien käsinkirjoitustaitoa testataan kurssille skannattuna lähetettävien tehtävien avulla. Opiskelijan arvioitu työmäärä on noin 27 tuntia.
 • Huomaa, että tämä opintojakso on pakollinen osio kurssia 994061 Japanin jatkokurssi 2, mutta sen voi suorittaa myös erillisenä 1 op:n kokonaisuutena.
 • Japanin jatkokurssi 2 -kurssin yhteydessä osaaminen testataan kurssin edetessä ja lopputentissä, mutta erillisenä opintojaksona suoritettaessa opiskelijan on osallistuttava valvottuun tietokonetenttiin (4.5.2018).

Tämä opintojakso on pakollinen osio kurssia 994061 Japanin jatkokurssi 2, mutta sen voi suorittaa myös erillisenä 1 op:n kokonaisuutena.

Huom. Opintojakson sopii myös opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vanhanmallisen Japanin alkeiskurssi 2 -kurssin (99406) syksyyn 2017 mennessä.