Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
19.8.2019 at 12:00 - 25.8.2019 at 23:59

Description

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Edeltäviä korean opintoja ei tarvita.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee korean kirjoitusjärjestelmän
  • tietää keskeiset tervehdykset ja arjen fraaseja
  • osaa esitellä itsensä
  • osaa numerot ja keskeisiä fraaseja, joita tarvitaan ostoksilla käydessä
  • osaa kellon- ja vuorokaudenajat
  • osaa kertoa arkipäivän tekemisistään (myös menneessä aikamuodossa)

Kurssi sopii kaikille korean kielestä kiinnostuneille, opetus alkaa korean kirjoitusjärjestelmästä ja äänteistä. Kurssin aiheita ovat mm. esittäytyminen, tervehtiminen, arjen tekemisistä ja menemisistä kertominen sekä ostoksilla käyminen. Kurssilla opitaan n. 150 sanaa (mm. yleiset tervehdykset ja verbit, maat ja kansalaisuudet, ammatit, numerot, ajanilmaukset, paikat). Tunneilla tehdään etenkin puheharjoituksia, mutta kurssilla harjoitellaan myös lukemista, kuuntelua ja kirjoittamista.

Opettajan antama materiaali.

Tunnit sisältävät paljon pari- ja ryhmätyöskentelyä. Tunneilla keskitytään etenkin puheharjoituksiin. Lisäksi tehdään kuunteluita ja kirjallisia harjoituksia. Kurssilla pidetään sanaston opettelun tueksi sanakokeita.

Arvioinnin pääpaino on kurssin loppukokeessa, jolla testataan osaamistavoitteissa mainittujen taitojen hallintaa. Arviointiin voi kuitenkin vaikuttaa myös osallistumalla aktiivisesti tunneilla sekä menestymällä sanakokeissa. Kurssisuoritukseen sisältyy lisäksi kotitehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti. Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssi toteutetaan luokkaopiskeluna, johon sisältyy 36 tuntia lähiopetusta ja vähintään 45 tuntia itsenäistä työskentelyä. Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 75 % läsnäolovelvoite tai vastaava ryhmän työmuotojen mukaan. Kurssilla on kirjallinen loppukoe. Lisäksi kurssiin kuuluu kotitehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.