Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.10.2019 at 12:00 - 20.10.2019 at 23:59

Description

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A1. Tutustu tästä Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taitotasoihin.

993393 Korean alkeiskurssi 1 (3 op) tai vastaavat tiedot.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • kysyä ja neuvoa tietä, kertoa sijainneista
  • tilata ruokaa ravintolassa
  • kertoa, mistä pitää tai ei pidä
  • sopia tapaamisia, sanoa viikonpäivät ja päivämäärät

Kurssin aiheita ovat mm. tien neuvominen ja kysyminen, sijainnin kuvailu, ruoka ja ravintolassa tilaaminen sekä tapaamisten sopiminen. Kurssilla opitaan n. 150 uutta sanaa (edeltävän kurssin n.150 sanan lisäksi). Tunneilla tehdään etenkin puheharjoituksia, mutta kurssilla harjoitellaan myös lukemista, kuuntelemista ja kirjoittamista.

Opettajan antama materiaali.

Tunnit sisältävät paljon pari- ja ryhmätyöskentelyä. Tunneilla keskitytään etenkin puheharjoituksiin. Lisäksi tehdään kuunteluita ja kirjallisia harjoituksia. Kurssilla pidetään sanakokeita sanaston opettelun tueksi.

Arvioinnin pääpaino on kurssin loppukokeessa, jolla testataan osaamistavoitteissa mainittujen taitojen hallintaa. Arviointiin voi kuitenkin vaikuttaa myös osallistumalla aktiivisesti tunneilla sekä menestymällä sanakokeissa. Kurssisuoritukseen sisältyy lisäksi kotitehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti. Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssi toteutetaan luokkaopiskeluna, johon sisältyy 24 tuntia lähiopetusta ja vähintään 30 tuntia itsenäistä työskentelyä. Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 75 % läsnäolovelvoite tai vastaava ryhmän työmuotojen mukaan. Kurssilla on kirjallinen loppukoe. Lisäksi kurssiin kuuluu kotitehtäviä, jotka tulee suorittaa hyväksytysti.