Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
30.12.2019 at 12:00 - 5.1.2020 at 23:59

Description

Studenter vid alla fakulteter.

Utgångsnivå B1.1. = du har till exempel avlagt kurserna Svenska för nybörjare I, Svenska ör nybörjare II och Fortsättningskurs i svenska I

Efter kursen kan du

  • förstå det centrala innehållet i även längre texter och samtal
  • delta i samtal om diverse teman
  • presentera skriftligt diverse teman

Free

Rivstart B1+B2 kapitel 8-14

Course and exam.

Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm 2015: Rivstart B1+B2 Textbok, 2:a uppl.

Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm 2015: Rivstart B1+B2 Övningsbok, 2:a uppl.

Aktivt deltagande i kursen (minst 80 % närvaro), hemuppgifter, muntligt och skriftligt slutprov.

Godkänd - underkänd

The Language Centre requires students to attend approximately 75% of the classes. Concessions may be made for well-grounded reasons or if warranted by the nature of the course. However, 100% attendance may be required for contact lessons related to self-access courses or equivalent studies.

Kontaktundervisning 42 timmar, självständigt arbete cirka 40 timmar.

Sara Leppänen