Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
30.12.2019 at 12:00 - 5.1.2020 at 23:59

Description

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksessa jatkokurssi 2 tai vastaavat taidot. Lukiosta saadut hyvät tiedot.

- aiemmin hankitun kielioppituntemuksen kertaaminen ja täydentäminen
- kielen monimutkaisten rakenteiden hallitseminen ja tunnistaminen
- sanavaraston laajentaminen.

Kurssilla käydään systemaattisesti läpi koko italian normatiivinen kielioppi: verbit, substantiivit, adjektiivit, pronominit, adverbit, lauseenvastikkeet.

- säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tehtävien tekoon verkossa
- 80 tuntia itsenäistä opiskelua
- tehtävät tulee tehdä ajallaan ja aikatauluista tulee pitää kiinni.

arvosana: hyväksytty/hylätty.

Kurssilla on käytössä opettajan laatima materiaali, joka löytyy Moodlesta kurssin johdantoalueelta.

Kurssilla on käytössä jatkuva arviointi.

Kurssilla vain yksi lähiopetuskerta.

Verkkokurssi