Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
19.8.2019 at 12:00 - 25.8.2019 at 23:59

Description

 • Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat
 • JOO-opiskelijat

Lähtötaso CEFR A2 (pdf).

992993 Japanin alkeiskurssi 2, (2 op) ja 992995 Kanji-merkit 1, (1 op) ja 992996 Kanji-merkit 2, (1 op) tai vastaavat tiedot. Kiinalaisperäisiä kanji-merkkejä tulee hallita tähän mennessä n. 110 kappaletta.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • keskustella siitä, mitä tekee ja mitä tapahtuu parhaillaan
 • keskustella statuksestaan (missä on töissä, onko naimisissa) sekä asuinpaikasta
 • ilmaista toiveitaan ja keskustella tulevaisuuden suunnitelmista (esim. opintosuunnitelmista)
 • ohjeistaa ja ymmärtää ohjeita (ruoanlaitto-ohjeet)
 • keskustella mielipiteistä ja perustella näitä sekä kertoa syitä aiemmalle toiminnalleen
 • haastatella ja pitää yksinkertaisen esityksen tuloksista
 • kurssiin kuuluu lisäksi japanin kielitietoutta käsittelevää kirjallisuutta (artikkeleita ym.).

Kurssi toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joten se sopii kaikille, jotka ovat valmiita sitoutumaan ja opiskelemaan runsaasti omatoimisesti. Kirjoitusmerkkejä, kielen sanastoa ja rakenteita opiskellaan erilaisia omatoimisia ja arvosteltavia tehtäviä oppimisalusta Moodlessa tehden. Lähiopetustunneilla keskitytään kielen ymmärtämiseen ja tuottamiseen erilaisin keskustelu-, kuuntelu- kirjoitus- ja lukuharjoituksin. Lisäksi tutustutaan japanin kielitietouteen erilaisen oheislukemiston avulla.

Aktiivinen sanasto n. 300 kielen sanaa (edeltävien kurssien n. 500 sanan lisäksi)

 • parhaillaan tapahtuvan ja samanaikaisten tekemisten/tekemisen ja toiminnan tuloksen rakenteet
 • tapahtumajärjestyksen ja toiveiden imaisemisen rakenteet
 • tekovälineet ja muutoksen kuvaamisen rakenteet
 • syyn kertominen ja kysyminen sekä mielipiteen ilmaiseminen ja perustelu
 • esimerkkien luetteleminen erilaisista tekemisistä, rakenteet on helppo/vaikea tehdä jotakin.
 1. Oppikirja: Bunka Shokyû Nihongo I, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-858-6, kappaleet 10–14.
 2. Oppikirjan harjoituskirja: Bunka Shokyû Nihongo I - Renshûmondaishû, (Bunka Institute of Language, Tokyo 2013), ISBN 978-4-89358-860-9 kappaleet 10–14.
 3. Basic Kanji Book, vol. 1, (New Edition, uusi painos) 2015, Bonjinsha, 978-4-8935-888-21 (kappaleet 11–16, kurssin yhteydessä vaadittavaa 992997 Kanji-merkit 3 -kurssia varten).
 4. Lisämateriaali: sanastot, kielioppiselitykset ym. löytyvät kurssin Moodle-sivuilta (salasana ilmoitetaan kurssin alettua).

Oppiminen tapahtuu monitoimiopiskeluna:

 • Lähiopetuskerroilla tehdään keskustelu-, kuuntelu, luku- ja kirjoitusharjoituksia.
 • Moodlesta löytyvät oppikirjan ja harjoituskirjan tueksi sanastot ja kielioppiselityksiä sekä erilaisia oppimista tukevia linkkejä.
 • Moodlessa on lisäksi omatoimisia ja arvosteltavia oppimistehtäviä (kielioppi-/sanasto- ja käännöstehtäviä)
 • Kurssilla jaetaan tietoa oheislukemistosta tai artikkeleja japanin kielitietoutta koskien opiskelijoiden referoitavaksi yksin/ryhmissä.
 • Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty
 • Arviointi perustuu opettajan arvioimien sanasto- ja kielioppitehtävien (Moodle) sekä kurssin lopputentin tuloksiin. Lähiopetustunneilla käytetään myös itse- ja vertaisarviointia erilaisissa tehtävissä, kuten kurssin oheislukemiston referointitehtävissä. Kaikki tehtävät ja tentit tulee suorittaa hyväksytysti.

Tämän kurssin yhteydessä on suoritettava kurssi Japani: Kanji-merkit 3 (1 op), tunniste 992997. Edeltävät opinnot vähintään Japanin alkeiskurssi 2(992994) ja Japani: kanji-merkit 2 (992996). Kanji-merkit kurssille ei tarvitse ilmoittautua erikseen, jos olet tällä Japanin jatkokurssi 1 kurssilla.

Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena

 • Lähiopetusta 28 tuntia (produktiiviset keskustelu- ja kuuntelutaidot sekä reseptiiviset luku- ja kirjoitustaidot)
 • Omatoimista opiskelua 53 tuntia (Moodlessa kielioppirakenteet ja sanasto opiskellaan itsenäisesti ennen viikoittaista lähiopetuskertaa, jolloin asioita harjoitellaan oppikirjojen tehtävien ja muiden harjoitusten avulla)
 • Läsnäolovelvoite: Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 75 %
 • Suoritusmuodot: aktiivinen osallistuminen tuntiopetukseen, hyväksytysti suoritetut tehtävät ja tentti
 • Huomaa, että tämän kurssin yhteydessä on pakollisena suoritettava myös kurssi 992997 Kanji-merkit 3, 1 op.

Tämän kurssin yhteydessä tulee pakollisena suorittaa myös opintojakso 992997 Kanji-merkit 3, 1 op.

Kurssi sopii myös niille, jotka ovat suorittaneet lukuvuoden 2016-2017 vaatimusten mukaisen "vanhanmallisen" kurssin 99299 Japanin alkeiskurssi 1