Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
19.8.2019 at 12:00 - 25.8.2019 at 23:59

Description

Studenter vid juridiska fakulteten

Fakultetskurs i svenska.

Utgångsnivå CEFR B2 (pdf).

Efter kursen kan du uttrycka dig på svenska i olika situationer där juridiskt kunnande behövs och har bättre färdigheter att diskutera, presentera och argumentera juridiska frågor.

Fri

  • Muntlig kommunikation: både inhemska och globala juridiska frågor diskuteras utgående från tidskrifter och studenternas facklitteratur.
  • Studenterna följer upp aktuell samhällsdebatt, ger muntliga anföranden på basis av det lästa och det hörda eller intervjuar sakkunniga.
  • Skriftlig kommunikation: Rapporter, sammanfattningar och andra skrivövningar.
  • Studenternas eget material, lärarens kompletterande material, Svenskt lagspråk i Finland
  • Allt material distribueras på kursens Moodle-sida.

Besök och svenska föreläsningar kan ingå i programmet.

Godkänt/underkänt

Kursen består av 21 timmar kontaktlektioner och 35 timmar självständigt arbete. Högst två gångers frånvaro är tillåten av tvingande skäl.

  • Kursen består av 28 kontakttimmar och ungefär lika mycket självständigt arbete.
  • 75 % närvaro på lektionerna.
  • Aktivt deltagande i par- och grupparbete, eget muntligt och skriftligt bidrag till kursens innehåll.
  • Den som vill avlägga 3 sp, kommer överens med läraren om extraarbeten.