Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.10.2019 at 12:00 - 20.10.2019 at 23:59

Description

Helsingin yliopiston ruotsinkieliset opiskelijat ja JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A2 (pdf).

Kurssin jälkeen sinulla on kirjallinen ja suullinen valmius osallistua tutkintoon kuuluvalle toisen kotimaisen
kurssille.

Ennen kurssia KK-FINMU Toisen kotimaisen kielen suullinen ja kirjallinen taito, suomi.

Kurssin aikana opiskelet kieltä

  • lukemalla erilaisia opiskeluun ja arkielämään liittyviä tekstejä
  • kirjoittamalla ja keskustelemalla lukemistasi teksteistä ja muista yleisistä teemoista
  • tekemällä kielioppiharjoituksia.

Kurssi ja siihen liittyvät tehtävät. Kontaktiopetusta on 21 ja itsenäistä työtä saman verran.

Läsnäolovelvollisuus noin 75 %. Aktiivinen osallistuminen tunnilla.

Tunnilla jaettava materiaali ja verkkomateriaali.

Hyväksytty – hylätty

Suomi toisena kotimaisena kielenä -yliopisto-opettaja Anna-Maria Peltomäki: anna-maria.peltomaki@helsinki.fi