Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
30.12.2019 at 12:00 - 5.1.2020 at 23:59

Description

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat

Lähtötaso CEFR A1 (pdf).

999151 Portugalin alkeiskurssi 2 tai vastaavat tiedot. Jos olet epävarma osaamistasostasi, voit ottaa ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • on totutellut kuuntelemaan ja ymmärtämään entistä vaativampaa puhuttua kieltä
  • selviää yhä useammista arjen kielenkäyttötilanteista
  • on oppinut entistä laajemmin kuvailemaan menneen ajan tapahtumia
  • on oppinut ilmaisemaan mm. tulevia tapahtumia, oletuksia, toiveita, erilaisia näkökulmia
  • on laajentanut Portugalin historian, kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemustaan.

Kaikkia kielitaidon keskeisiä alueita (lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, puhuminen) harjoitellaan. Aihepiireinä mm. viestien (kirjeet, kortit, sähköposti ym.) kirjoittaminen, tekniikka ja media, matkustaminen ja majoituksen varaaminen, sää, vapaa-aika ja harrasteet, lääkärissä ja apteekissa asiointi, ruumiinosat, terveys ja sairaudet, muistoista kertominen. Kieliopissa perehdytään mm. indikatiivin menneisiin aikamuotoihin, futuuriin ja konditionaaliin, imperatiiviin ja konjunktiiviin, relatiivipronomineihin.

Melo e Abreu, Liisa & Siimes, Santeri: uusi portugalin oppikirja. Kpl 11-15. (Julkaisutiedot ilmoitetaan myöhemmin.)

Kappaleiden tekstit ja sanastot sekä kattavasti esiteltävä keskeinen kielioppiaines antavat vankan peruskielitaidon, jota harjoitellaan runsailla ja monipuolisilla tehtävillä. Kirjallista ilmaisua kehitetään pienin kurssin mittaan palautettavin vapain tuotoksin. Suullista kielitaitoa aktivoidaan tunneilla tehtävillä pariharjoituksilla ja ymmärtämistä kuunteluharjoituksilla. Oppimateriaali tarjoaa myös runsaasti tietoa maantuntemuksesta ja tapakulttuurista.

Suoritus arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointi perustuu kirjalliseen loppukokeeseen, aktiiviseen tuntityöskentelyyn, tehtyihin kotitehtäviin ja kurssin aikana palautettaviin kirjallisiin tuotoksiin.

Toteutetaan luokkaopiskeluna. Sisältää 35 tuntia lähiopetusta ja noin 35 tuntia itsenäistä työskentelyä. Edellytetään säännöllistä osallistumista. Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 75 % yleinen läsnäolovelvoite.

Tämä kurssi EI vastaa Kielikeskuksen lukuvuoden 2016-2017 kurssitarjonnan opintojaksoa 99916 Portugalin jatkokurssi (CEFR A1, 4 op), vaan vaatii vähintään sen tasoiset pohjatiedot.

Kielikeskuksen portugalin alkeis- ja jatkokurssit yhdessä (10 op) antavat halukkaille valmiudet osallistua Humanistisen tiedekunnan kielten kandiohjelman portugalin opintosuunnan valintakokeeseen/tasokokeeseen.

Kielikeskuksen portugalin kurssit syyslukukaudesta 2017 alkaen:

999150 Portugalin alkeiskurssi 1 (3 op)
999151 Portugalin alkeiskurssi 2 (CEFR A1, 2 op)
999160 Portugalin jatkokurssi 1 (CEFR A1, 3 op)
999161 Portugalin jatkokurssi 2 (CEFR A2, 2 op)