Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.10.2019 at 12:00 - 20.10.2019 at 23:59

Description

Helsingin yliopiston ruotsinkieliset opiskelijat, kansainväliset opiskelijat ja JOO-opiskelijat.

Kaksikielistä tutkintoa suorittavilla: 99991 Johdatus kaksikielisiin opintoihin

Muilla: lähtötaso CEFR B2 (pdf).

Kurssilla saat tukea toisella kotimaisella kielellä tehtävän kandidaatin tutkielman ja muiden akateemisten tekstien kirjoittamisessa.

Esimerkiksi kandidaatin tutkielmaa kirjoitettaessa.

Kurssilla keskitytään kirjoitusprosessiin, tekstin tuottamiseen ja muokkaamiseen, vertaistukeen ja opettajalta saatavaan palautteeseen.

Kurssi.

Opettajan antama materiaali.

Jatkuva arviointi. Aktiivinen osallistuminen ja kurssiin kuuluvien tehtävien suorittaminen. Hyväksytty / hylätty.

Kurssi toteutetaan monimuotokurssina, johon sisältyy kaksi yhteistä tapaamista: 5.11. ja 12.11. Läsnäolo välttämätöntä ensimmäisellä kerralla. Lisäksi suoritukseen kuuluu vertaispalautetapaaminen ja henkilökohtainen palautetapaaminen opettajan kanssa.

Suomi toisena kotimaisena kielenä -yliopisto-opettaja Hanna Vänskä (hanna.vanska@helsinki.fi).