Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
22.10.2019 at 12:00 - 25.10.2019 at 12:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 5.11.2019
16:15 - 17:45
Tue 12.11.2019
16:15 - 17:45

Other teaching

05.11. - 12.11.2019 Tue 16.15-17.45
Hanna Vänskä
Teaching language: Finnish

Description

Helsingin yliopiston ruotsinkieliset opiskelijat, kansainväliset opiskelijat ja JOO-opiskelijat.

Kaksikielistä tutkintoa suorittavilla: 99991 Johdatus kaksikielisiin opintoihin

Muilla: lähtötaso CEFR B2 (pdf).

Kurssilla saat tukea toisella kotimaisella kielellä tehtävän kandidaatin tutkielman ja muiden akateemisten tekstien kirjoittamisessa.

Esimerkiksi kandidaatin tutkielmaa kirjoitettaessa.

Kurssilla keskitytään kirjoitusprosessiin, tekstin tuottamiseen ja muokkaamiseen, vertaistukeen ja opettajalta saatavaan palautteeseen.

Kurssi.

Opettajan antama materiaali.

Jatkuva arviointi. Aktiivinen osallistuminen ja kurssiin kuuluvien tehtävien suorittaminen. Hyväksytty / hylätty.

Kurssi toteutetaan monimuotokurssina eli ns. kirjoittamisen OMA-kurssina (ks. lisää www.plotti.fi/oma).

Suomi toisena kotimaisena kielenä -yliopisto-opettaja Hanna Vänskä (hanna.vanska@helsinki.fi).