Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Description

Johdatus oikeustieteeseen -opintojakso tai vastaava oltava suoritettuna ennen kurssin alkua. Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoilta opintojakson suoritusta ei vaadita.

Opintojakson suorituksen voi korvata myös aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, esim.

  • jos olet suorittanut opintojakson Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään
  • jos olet suorittanut vähintään 6 ov/10 op oikeustieteellisiä aineopintoja yliopistossa
  • jos sinulla on muu vastaava suoritus.

Jos korvaat Johdatus oikeustieteeseen -opintojakson aikaisemmilla oikeustieteen opinnoilla, lähetä tieto opintojen sisällöstä ja laajuudesta lomakkeella.

Kurssin oppimistavoitteet: Pakollisten aineopintojen tavoitteena on antaa yleiskuva työstä oikeudellisen sääntelyn kohteena, työoikeuden normijärjestelmästä, yksilöllisen ja kollektiivisen työoikeuden pääpiirteistä, yhteistoimintamenettelystä, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta työelämässä sekä työntekijöiden sosiaaliturvasta. Opiskelija ymmärtää ja osaa arvioida työ- ja sosiaalioikeudellisen ajattelun peruspiirteitä ja -periaatteita. Opiskelija kykenee perustellen ratkaisemaan keskeisiä individuaaliseen ja kollektiiviseen työoikeuteen sekä sosiaalisiin riskeihin liittyviä oikeudellisia ongelmia sellaisina kuin ne käytännössä usein ilmenevät.

 

Käsiteltävät asiakokonaisuudet: 1. Työsopimusoikeuden pääkohdat, 2. Työehtosopimusoikeuden pääkohdat, työsuhteen pelisäännöt ja yhteistoiminta, 3. Sosiaalioikeuden perusteet sekä yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

 

Luennot 32 t + luentotentti + lakikirjatentti

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Lisätiedot opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Opetuspaikkakunta: Kauniainen

Toteuttaja:

Työväen Akatemia
Vanha Turuntie 14
02700 Kauniainen

Puhelin: (09) 540 4240
Faksi: (09) 540 42444
Sähköposti: toimisto@akatemia.org
WWW: http://www.akatemia.org/site/index.php

Prof. Ulla Liukkunen

Opintojakso on osa oikeustieteen aineopintoja.