Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Taidefilosofian linjan pää- ja sivuaineopiskelijat.

Kurssilla perehdytään käsiteanalyysin ja terminologiaopin teoriaan ja menetelmiin: erilaisiin käsitejärjestelmiin, käsitteiden määrittelyyn, käsitteen- ja terminmuodostukseen sekä monitieteiseen ja -kieliseen termityöhön. Keskeinen osa kurssia on oman erikoisalan käsitteitä analysoiva termityö, joka auttaa selkeyttämään ja ymmärtämään paremmin oman opinnäytteen tai tutkimuksen käsitteistöä. Tavoitteena on laatia käsitteille hyvät määritelmät ja hyödyntää tehdyn termityön tuloksia mahdollisuuksien mukaan Tieteen termipankissa (www.tieteentermipankki.fi).

Kurssi antaa valmiuksia myös omien tutkimustulosten yleistajuistamiseen sekä tarjoaa mahdollisuuksia tieteidenväliseen vuorovaikutukseen. Kurssi sopii erityisesti syventävien opintojen ja jatko-opintojen suoritukseksi.

Perusopintojen jälkeen.

Estetiikan kysymykset analyyttisten, fenomenologisten, hermeneuttisten ja muiden nykyaikaisten ajattelutapojen valossa.

Verkkokurssi koostuu verkkoluennoista, opetusvideoista, oheislukemistosta ja niihin liittyvistä harjoituksista ja keskustelusta. Suoritukseen kuuluu oman erikoisalan käsitteitä analysoiva termityö sekä luentopäiväkirja/loppuraportti.

Opettajan ilmoittama materiaali

Asteikolla Hyväksytty-Hylätty

Verkkokurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö, joka avautuu ma 8.5.

TARKAT TIEDOT KURSSIN SUORITTAMISESTA JA AIKATAULUISTA LÖYDÄT TÄÄLTÄ

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Kurssin vastuuoppiaine: Suomen kieli