Kuvaaja: Wilma Hurskainen

Registration and fee

15 euroa/opintopiste. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 13.4.2016 klo 10.00.

Opintoihin ilmoittaudutaan opintojaksokohtaisesti.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Description

Tavoitteena on tarjota opiskelijoille perusteet sukupuolentutkimuksen keskeisistä käsitteistä, nais- ja sukupuolentutkimuksen historiasta sekä tavasta teoretisoida sukupuolta sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä.

Perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee sukupuolentutkimuksen keskeiset käsitteet, feminististen teorioiden historiallisen taustan ja yhteydet kansalaisjärjestötoimintaan sekä nykykeskustelun pääpiirteet. Kokonaisuudessa perehdytään ryhmätöiden ja kriittisen lukemisen kautta eri tapoihin analysoida ja teoretisoida sukupuolta ja seksuaalisuutta. Opiskelija osaa kokonaisuuden suoritettuaan soveltaa kriittistä sukupuolen luentaa erilaisten yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ilmiöiden tarkastelussa. Opiskelija harjaantuu ryhmä- ja parityöskentelyn sekä vertaisarvioinnin kautta reflektoimaan sukupuolisensitiivisesti omaa oppimistaan, tietoa ja sen tuottamista.

Opinnot aloitetaan suorittamalla WNA110 Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi.

Sukupuolentutkimuksen johdantokurssi 5 op
Feministinen ajattelu ja naisliike 5 op
Sukupuolen teoretisoinnin perusteet 5 op
Sukupuoli ja kulttuuri 5 op
Sukupuoli ja yhteiskunta 5 op

Asteikolla 0-5

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.