Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

Maksu 50 euroa

Maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ( maksujen lisätiedot ). Ilmoittautuminen on sitova ( ilmoittautumis- ja maksuehdo t) Kesäopetus on maksutonta Helsingin yliopiston läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (mahdollista materiaalimaksua lukuun ottamatta)

Jakso toteutetaan jos siihen ilmoittautuu vähintään 15 opiskelijaa.

Description

Jakso on musiikkitieteen aineopintoja ja tämä opetus korvaa 5 op musiikkitieteen aineopintoihin kohtaan: A405861 Musiikkikulttuurinen osa-alue: populaarimusiikki ja jazz (TMU218BE).

Opintojaksolla on korvaavuus myös Yleisen kirjallisuustieteen kohtaan A403050 Kirjallisuuden osa-alueita, valinnainen jakso (TYY245E) 5 op sekä Sukupuolen tutkimukseen A401761 Sukupuoli ja ääni (WNA254) 5 op sekä Taiteiden tutkimus ja teoria -opintokokonaisuuteen kohtaan A406366 Teoria- ja metodiopintoja TTT104.

Kurssin tavoite

Opiskelija osaa kuvata suomalaisen kupletin keskeisimmät vaiheet 1900-luvulla sekä ymmärtää, miten kupletti liittyy suomalaisen populaarimusiikin historiaan kyseisenä ajanjaksona. Opiskelija tuntee suomalaisen kupletin keskeisimmät henkilöt J. Alfred Tannerista Veikko Laviin ja Juha Vainioon saakka sekä osaa nimetä heidän tunnetuimman tuotantonsa. Opiskelija osaa tunnistaa kuplettilaulun keskeisimmät tyylipiirteet ja kuplettilaulujen teemat.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi suomalaisen kupletin keskeisimmät vaiheet 1900-luvun alusta 1990-luvun loppuun sekä kartoitetaan suomalaisen kupletin syntyyn ja kehitykseen liittyviä seikkoja ja tunnettuja kupletintekijöitä J. Alfred Tannerista Veikko Laviin ja Juha Vainioon saakka. Kuplettitraditiota tarkastellaan perinteenä, joka on ammentanut vaikutteita sekä yleisistä kulttuurisista arvoista että kansanomaisista ajattelutavoista. Luennolla esitellään yksityiskohtaisesti esimerkiksi kuplettien sanoituksissa ilmennettävää karnevalistista kritiikkiä ja siihen liittyvää herravihaa, kuplettien naiskuvia, miehisyyden ironiaa, miehisyyden laulettua tulkintaa sekä kupleteissa ilmenevää populaarimusiikille tyypillistä kulkuriteemaa. Kurssilla käsitellään myös kuplettiesitykseen sisältyviä tekijöitä kuten esiintyjän roolia ja laulujen aiheisiin liittyviä roolihahmoja sekä tutustutaan myös kuplettilaulun keskeisimpiin ominaisuuksiin.

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle - tehtävä palautetaan sinne. Sivut avautuvat opetuksen alkaessa

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat tiedot myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä käytät palveluita mm. Moodle -oppimisympäristöä.

Luennot 21 h (7*3 h) ti ja to 11.8.-25.8.2015 ja ke 26.8. ja 2.9.2015 klo 16:30-19:00

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, tarkista opetusajat ja -paikat sekä muut kurssin suoritustapaan liittyvät tiedot täältä.

(Luennot: ti 11.8. ja to 13.8., ti 18.8. ja to 20.8., ti 25.8. ja ke 26.8., ke 2.9.)

Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimispäiväkirja (noin 12-15 sivua), johon liitetään luennoilla opitun lisäksi kirjallisuudesta

Kurssikirjallisuuden lisäksi opiskelija voi käyttää oppimispäiväkirjaan kirjallisuutta joka sopii hänen oman tutkimus intressiinsä näkökulmaan. Tämä erillinen kirjallisuus sovitaan luennoitsijan kanssa.

Kirjallisuus:

Gronow, Pekka, Lindfors, Jukka & Nyman, Jake (toim.) 2004.

Suomi soi 1. Tanssilavoilta tangomarkkinoille. sivut 74–97, 105–124, 149–159,168–184 ja 304–307.

Jalkanen, Pekka – Kurkela, Vesa 2003: Suomen musiikin historia. Populaarimusiikki. Sivut 43–51, 206–226, 318–339, 383–394,436–437 (Esa Pakarinen) ja s.503–508.

Henriksson, Laura 2012: ”Helsingin herrain salongissa. Stabiili ja karnevalistinen kritiikki J. Alfred Tannerin, Matti Jurvan, Reino Helismaan, Veikko Lavin ja Juha Vainion herrateemaa ilmentävillä kuplettiäänitteillä”. Etnomusikologian vuosikirja 2012, vol. 24. s. 67–96. Luettavissa verkossa http://files.kotisivukone.com/etnomusiologia.julkaisee.fi/EVK2012/etnomusikologia24.pdf

Henriksson, Laura 2013. ”Reilun pojan ralli. Laulettu miehisyys J. Alfred Tannerin, Matti Jurvan, reino Helismaan, Juha Vainion ja Veikko Lavin levytyksissä”. Musiikki 2/2013.

Asplund, Anneli & Hako, Matti (toim.) 1981. Kansanmusiikki. s. 207–220.

von Bagh, Peter & Hakasalo, Ilpo. Iskelmän kultainen kirja.

- Henkilöbiografiat Matti Jurva, Reino Helismaa, Juha Vainio, Veikko Lavi sekä eri vuosikymmeniä käsittävät yleiset osuudet.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Jakso arvioidaan asteikolla: hylätty -5

Arvosana perustuu oppimispäiväkirjaan.

Oppimispäiväkirja palautetaan 15.9.2015 oppimisympäristö Moodleen.

Opinto-oikeusaika (aika jonka aikana tämä jakso suoritetaan): 11.8.-16.9.2015

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Jakso on musiikkitieteen aineopintoja ja tämä opetus korvaa 5 op musiikkitieteen aineopintoihin kohtaan: A405861 Musiikkikulttuurinen osa-alue: populaarimusiikki ja jazz (TMU218BE).

Opinnolla on korvaavuus myös Yleisen kirjallisuustieteen A403050 Kirjallisuuden osa-alueita, valinnainen jakso (TYY245E) 5 op sekä Sukupuolen tutkimukseen A401761 Sukupuoli ja ääni (WNA254) 5op.

Ilmoittautuminen alkaa ti 2.6.2015 klo 10:00

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautua voi yleensä opintojen alkamiseen saakka, mikäli opinnoissa on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

Opettajat: FT Laura Henriksson

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

Avoimen yliopiston oppiaineen yhteydenottolomake