Lasse Lehtonen

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa Lisätietoja

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Kurssi soveltuu kaikille japanilaisesta musiikista ja ulkoeurooppalaisista musiikkikulttuureista kiinnostuneille.

Kurssin suorittaminen ei edellytä aiempia musiikkitieteen opintoja.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt yhteen tai useampaan ulkoeurooppalaiseen musiikkikulttuuriseen ilmiöön.

Tällä kurssilla perehdytään japanilaiseen musiikkiin ja sen erityispiirteisiin säveltäjien näkökulmasta. Perinteiseen japanilaiseen musiikkiin ajatus säveltäjän olemassaolosta ei liittynyt millään tavalla oleellisesti, kun taas viimeisen noin 150 vuoden aikana Japanissa muodostuneet taide-, populaari-, elokuva- ja videopelimusiikit ovat syntyneet ja muokkautuneet merkittävästi nimenomaan säveltäjien toiminnan tuloksena. Varsinkin viime vuosina osasta heistä on tullut myös kansainvälisesti tunnettuja ja ihailtuja hahmoja.

Kurssin aikana huomiota saavat siis ennen kaikkea yksittäiset japanilaiset säveltäjät: heidän musiikkinsa, vaikutuksensa japanilaisen musiikin historiaan ja heidän elämäntarinansa. Samalla tämän kautta hahmotetaan kokonaiskuvaa japanilaisen musiikin ja musiikkikulttuurin historiasta ja ongelmakohdista eri vuosikymmenillä. Kurssilla käsitellään useita säveltäjiä, joihin kuuluvat muun muassa Kōsaku Yamada, Shinpei Nakayama, Fumio Hayasaka, Tōru Takemitsu, Ryūichi Sakamoto, Joe Hisaishi, Kōichi Sugiyama ja Nobuo Uematsu.

Luennot (21 t) ja lopputehtävä. Mahdollisesti myös pieniä luentoihin liittyviä tehtäviä ja lukumateriaaleja.

Ilmoitetaan luennoilla.

Asteikolla 0-5
Perustuu lopputehtävään

Läsnäolovaatimus vähintään 1/3 luennoista.

TARKAT TIEDOT KURSSIN SUORITTAMISESTA, AIKATAULUISTA JA OPETUSPAIKOISTA LÖYDÄT TÄÄLTÄ.

Opintojakson Moodle oppimisympäristö aukeaa jakson alkaessa.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso korvaa 5 op:

  • Musiikkitiede A405859 Musiikkikulttuurinen osa-alue: ulkoeurooppalainen musiikki
  • Musiikkitiede A406070 Johdatus maailman musiikkikulttuureihin (TMU131E)
  • Aasian tutkimuksen kohtaan A405533 Japanin kirjallisuus ja taiteet (WAJ324)
  • Aasian tutkimuksen kohtaan A405532 Japanin media ja populaarikulttuuri (WAJ323)