Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 2.8.2017
16:30 - 19:45
Mon 7.8.2017
16:30 - 19:45
Wed 9.8.2017
16:30 - 19:45
Mon 14.8.2017
16:30 - 19:45
Wed 16.8.2017
16:30 - 19:45
Mon 21.8.2017
16:30 - 19:45
Wed 23.8.2017
16:30 - 19:45

Registration and fee

60 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Suomen kielen aineopintojen opiskelijat.

Suomen kielen perusopinnot hyvin tiedoin sekä aineopintojen opintojakso Diskurssi.

Jakson suoritettuaan opiskelija tuntee kielen- ja tekstinhuollon periaatteet ja kirjakielen normit perusteineen sekä ymmärtää tekstien luonteen sosiokulttuurisena toimintana, niin että osaa soveltaa tietojaan käytännön työelämän tehtäviin.

Opintojaksossa opiskellaan kielen- ja tekstinhuollon sekä tekstitaitojen perusasioita: kirjakielen normeja, niiden historiaa ja periaatteita sekä sosiokulttuurista luku- ja kirjoitustaitoa. Päämääränä on paitsi tiettyjen normien hallinta myös niiden taustan ja funktion ymmärtäminen, niin että osaa soveltaa niitä erilaisten tekstien tuottamiseen, arvioimiseen ja muokkaamiseen sekä arvioinnin ja muokkausehdotusten perusteluun.

Luennot 28 tuntia + essee + luentotentti

Opinnoissa on käytössä Moodle-oppimisympäristö. Sivut avautuvat 2.8.17.

Luennoitsijan ilmoittama kirjallisuus.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Essee:

Esseen palautus viimeistään 30.9.17 Moodleen

Tenttipäivät:

  • 1. luentotentti: ke 6.9.17 klo 17-20
  • Uusintatentti: ma 16.10.17 klo 17-20

Kurssiin sisältyy kaksi tenttikertaa.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Tenttipaikat

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Suomen kielen aineopintojen (35 op) opintokokonaisuutta.