Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Uskonnot näyttävät ulkopuolisen tarkkailijan silmissä erilaisten rituaalien ja myyttisten kertomusten joukkona, jota ohjaa uskonoppineiden valvomat opit ja säännöt. Uskovaiselle itselleen nämä uskonnon ”muotoseikat” tulevat merkityksellisiksi, kun niihin liittyy tunteita ja kokemuksellisuutta. Uskonnollisia kokemuksia ovat esimerkiksi elämänkulkua muuttavat kääntymyskokemukset, mutta myös päivittäin suoritettava meditaatio voi kokijalleen olla uskonnollinen kokemus.

Verkkokurssilla tehtävät oppimistehtävät, verkkokeskustelut, syventävä ryhmätyö ja kurssireflektio

Kirjasta Ketola, Kimmo, Ilkka Pyysiäinen ja Tom Sjöblom (toim.) 2008. Uskonto ja ihmismieli luetaan seuraavat kappaleet:

  • Ketola, Kimmo. Uskonnolliset kokemukset ja emootiot., sivut: 92 – 109.
  • Pohjanheimo, Outi. Uskonnollisuuden menestystekijät – oppi ja elämys Nokia Missiossa, sivut: 265 – 282.

Anton Geels & Owe Wikström (2009). Uskonnollinen ihminen. Johdatus uskontopsykologiaan. Kirjapaja.

Asteikko 0-5

Kurssin tavoitteena on hahmottaa tätä vaikeasti määrittyvää tilaa monesta eri näkökulmasta. Koska uskonnolliseen kokemukseen oleellisesti liittyy emootiota ja tunteita, pääpaino on uskontopsykologian teorioissa (mm. konversiotutkimus ja kognitiivinen uskontotiede). Kurssi on rakennettu siten, että opiskelijan tiedot ja taidot kasvavat ja syvenevät askel askeleelta. Verkkokurssin suoritus koostuu useista pienemmistä tehtävistä (analysointi ja keskustelutehtävät) ja verkossa suoritettavasta ryhmätyöstä (ei vaadi läsnäoloa). Ryhmässä saamme apua ja tukea toisiltamme, ja samalla voimme testata omia ajatuksiamme ryhmässä. Opimme myös muiden ryhmien töistä.

KURSSIN KULKU

17.5.17 Moodle-verkkoympäristö avautuu. Moodlen sivuihin, kurssin kulkuun ja aikatauluun tutustuminen
24.5.17 Ensimmäisen tehtävän palautus Moodleen (annetun tekstin pohjalta/Ketola)
31.5.17 Toisen tehtävän palautus Moodleen (analyysiharjoitus)
31.5.– 9.6.17 keskustelutehtävä annetun tekstin pohjalta (Pohjanheimo)

10.6. -31.7.17 RYHMÄTYÖ:

  • 10.-19.6.17 ryhmien valinta, kirjallisuuden hankinta, ryhmän kanssa työskentelystä sopiminen Moodlessa (aikataulu ja työnjako + mahdolliset lähitapaamiset)
  • 19.6-31.7.17 Kirjallisuuteen tutustuminen, aiheen reflektointi ryhmän kanssa, esityksen rakenne, wikityöskentelyä
  • 31.7.- 12.8.17 Ryhmätöiden esittely ja kommentointi


28.8.2017
Reflektointipaperin palautus

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.