Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 9.5.2017
16:00 - 18:30
Thu 11.5.2017
16:00 - 18:30
Tue 16.5.2017
16:00 - 18:30
Thu 18.5.2017
16:00 - 18:30
Tue 23.5.2017
16:00 - 18:30
Tue 6.6.2017
16:00 - 18:30
Thu 8.6.2017
16:00 - 18:30
Tue 13.6.2017
16:00 - 18:30

Registration and fee

75 euroa Lisätietoja
Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Opintojakso on pakollinen yleisen historian pääaineopiskelijoille ja samasta opiskelukokonaisuudesta tulevalle sivuaineopiskelijalle. Se sopii hyvin myös muille aiheesta kiinnostuneille.

Kurssin jälkeen opiskelija osaa tarkastella naisten aseman ja toiminnan muutoksia Kiinassa. Sen lisäksi opiskelija pystyy myös arvioimaan näiden muutosten merkitystä koko kiinalaiseen yhteiskuntaan.

Kiinassa on vuonna 2017 lähes 700 miljoona naista, joten naisten rooleja on myös lukuisia ja yksiselitteistä kuvaa ”kiinalaisesta naisesta” on vaikea muodostaa. Kurssilla tarkastellaan naisten ja tyttöjen asemaa Kiinan historiassa ja heidän toimintaansa yhteiskunnassa ja työelämässä. Kurssilla käsitellään esimerkiksi naisten toimintaa kiinalaisessa perheessä ja uskonnollisessa yhteisössä. Kurssin tärkeitä teemoja ovat myös naisten koulutusmahdollisuudet ja heidän aktiivisuutensa politiikassa.

Luennot, ryhmän esitelmä ja harjoitustyö/essee

Ilmoitetaan luennoilla

Asteikolla 5-0.

Luennot 8*3h

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat 9.5.2017.

Harjoitustyö/essee palautetaan Moodleen, palautusaika ilmoitetaan luennoilla.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso korvaa 5 op seuraavasti:

Aasian tutkimus (vastuuoppiaine):

  • A406463 Aasian kulttuurit ja uskonnot (WAS211)
  • A405464 Aasian yhteiskunta ja politiikka (WAS 212)

Kehitysmaatutkimus:

  • perus- ja aineopintojen valinnainen opintojakso

Sukupuolentutkimus:

  • 401757 Postkoloniaali, kehitys ja sukupuoli (WNA284)
  • 401759 Kulttuurien tutkimus ja sukupuoli (WNA285)

Yhteiskuntahistoria:

  • Yhteiskuntahistorian valinnaiset opinnot (TSH210/TSH305, PH305/PH306)

Yleinen historia:

  • Globaalihistoria Hyl 211