Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 15.8.2017
16:30 - 19:00
Thu 17.8.2017
16:30 - 19:00
Tue 22.8.2017
16:30 - 19:00
Tue 29.8.2017
16:30 - 19:00
Tue 5.9.2017
16:30 - 19:00

Registration and fee

75 euroa Lisätietoja

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Opintojakso on valinnainen yleistä historiaa pää- ja sivuaineena opiskeleville. Jakso sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot aate- ja kulttuurihistorian keskeisten aikakausien ja teemojen erikoiskysymyksistä.

Kurssilla analysoidaan ja vertaillaan Pohjois-Amerikkalaisia ja Eurooppalaisia rangaistusjärjestelmiä kulttuurihistoriallisesta ja kulttuurikriminologian näkökulmista. Pohdimme, mitä historialliset muutokset erilaisten tuomioiden ja rangaistusmenetelmien kertovat yhteiskunnan rakenteista, valtakäsityksistä ja arvoista. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, millaisia rangaistuksia on eri ajoilla pidetty soveliaina, ja millaisia erilaisia vankilajärjestelmiä on ylläpidetty. Miten esimerkiksi Yhdysvalloista on kehittynyt maailman laajin ja kritisoiduin vankilakulttuuri, kun vielä 1900-luvun alussa amerikkalaista järjestelmää pidettiin yhtenä maailman toimivimmista ja inhimillisimmistä? Kurssilla vertaillaan erityisesti Englannin, Ranskan, Yhdysvaltojen ja Kanadan rangaistusjärjestelmiä toisiinsa.

Kurssi rakentuu luennoista ja niitä tukevasta verkkotyöskentelystä ja oheislukemistosta.

Ilmoitetaan jakson aikana.

Kurssi arvioidaan kirjallisen lopputyön kautta.

5-0.

Luentojen (5*3h) ohjelma

  • Johdanto
  • Rikosoikeus- ja rangaistusjärstelmien historiallinen kehitys Euroopassa
  • Koloniaalisesta rankaisemisesta moderniin näkökulmaan
  • Vankilalaitosten kehittyminen ja muutos
  • Rangaistusten ja vankilalaitosten nykytilanne ja tulevaisuus


Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka aukeaa jakson alkaessa.

Lopputyö palautetaan opintojakson Moodleen viimeistään ma 18.9. klo 23:55

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso korvaa 5 op

Pohjois-Amerikan tutkimuksen linjan kohtiin:

  • Pohjois-Amerikan tutkimuksen temaattinen kurssi (XAK280P)
  • Muita Pohjois-Amerikan tutkimuksen kursseja ja seminaareja (XAK360P)

Euroopan tutkimuksen linjan kohtaan XAK278E Kansalliset rakenteet ja historiat

Yleisen historian kohtiin:

  • Aate- ja kulttuurihistoria (HYL214A)
  • Sosiaali- ja taloushistoria (HYL214C)