Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 8.8.2017
16:30 - 19:00
Thu 10.8.2017
16:30 - 18:00
Tue 15.8.2017
16:30 - 18:00
Thu 17.8.2017
16:30 - 18:00
Tue 22.8.2017
16:30 - 18:00
Tue 29.8.2017
16:30 - 18:00
Tue 5.9.2017
16:30 - 18:00
Tue 12.9.2017
16:30 - 18:00
Tue 19.9.2017
16:30 - 18:00
Tue 26.9.2017
16:30 - 18:00

Registration and fee

75 euroa Lisätietoja

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Opintojakso on pakollinen Suomen ja Pohjoismaiden historiaa, yleistä historiaa tai historiaa (ruots.) pääaineena opiskeleville. Se sopii hyvin myös muille aiheesta kiinnostuneille.

Temaattiset jaksot ovat usein uniikkeja luentojaksoja tai kursseja. Niissä opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja,opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on näkemys historiankirjoituksen kehityksestä maailmassa antiikin ajoista nykypäivään.

Kurssin aikana opitaan 1900-luvun historiantutkimuksen keskeisten teemojen, kehityskulkujen ja käännekohtien avulla ymmärtämään oppihistorian merkitys historiantutkimukselle. Samalla tutustutaan historiantutkimuksen historian tutkimuksellisiin näkökulmiin erityisesti eurooppalaisten ja pohjoismaisten esimerkkien avulla.

Kurssin aikana yksioikoinen kuva historiantutkimuksesta historiantutkijan ja lähdeaineiston välisenä vuorovaikutuksena muuttuu monimuotoisemmaksi, sillä luentojen aikana käsitellään esimerkiksi tutkimuskäytäntöjen, arkistojen ja aikakauskirjojen roolia historiantutkimuksessa. Yhtälailla yhteiskunnallisten tapahtumien ja kehityskulkujen vaikutus historiantutkimukseen on yksi kurssin läpäisevistä teemoista.

Luennot sekä lopputehtävä. Läsnäolo vähintään 1/3 luennoista.

Opintojakson kirjallisuus ilmoitetaan jakson aikana.

Arviointi perustuu lopputehtävään.

5-0.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka aukeaa jakson alkaessa.

Lopputehtävän palautus (kaksi vaihtoehtoista päivää) ma 23.10. ja 27.11.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.