Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 8.8.2017
16:30 - 19:00
Thu 10.8.2017
16:30 - 19:00
Tue 15.8.2017
16:30 - 19:00
Tue 22.8.2017
16:30 - 19:00
Thu 24.8.2017
16:30 - 19:00
Tue 5.9.2017
16:30 - 19:00
Tue 12.9.2017
16:30 - 19:00

Registration and fee

75 euroa Lisätietoja

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Joillain jaksoilla edeltävinä opintoina suositellaan kyseisen oppiaineen opintoja tai hyvää perustuntemusta termeistä ja käsitteistä. Jaksot ovat usein uniikkeja, niissä on mahdollisuus tutustua teeman alan tutkijan johdolla. Jaksolla ei kerrata perustietoja, joten opiskelijoille suositellaan tarvittaessa omatoimista peruskäsitteiden kertausta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida kriittisesti länsimaisuus-käsitettä ja ymmärtää sen merkitystä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Hän ymmärtää myös diskurssianalyysin perusteita ja osaa soveltaa tätä analyysimenetelmää eri aineistoihin.

Kurssi on temaattinen kokonaisuus, jossa käsitellään miten yhteiskunnan arvot heijastuvat peruskoulun oppikirjoihin.

Koulukirjat heijastavat paitsi opetussuunnitelmaa, myös vallitsevia yhteiskunnan arvoja – eli mitä nähdään normaalina, sopivana ja ihanteellisena. Vaikka useat stereotypioihin perustuvat käsitykset ovat kadonneet koulukirjoista, ovat erilaiset ennakkoluulot edelleen yleisiä.

Luentojaksolla kysytään esim. miten ajatus länsimaalaisten ylivertaisuudesta muotoutuu Suomen koulukirjoissa ja muualla yhteiskunnassa. Käydään läpi diskurssianalyysia menetelmänä. Kurssilla keskustellaan toiseuttamisesta ja siitä, miten kriittistä luentatapaa voidaan edistää.

Aihetta lähestytään sekä konkreettisten esimerkkien (mm. historian yhteiskuntaopin ja maantiedon oppikirjojen) että teorian kautta.

Aloitustehtävä palautetaan Moodleen ilmoittautumisen jälkeen, aloitustehtävän tarkoitus on antaa opettajalle lisätietoja opiskelijoiden toiveista. Aloitustehtävän avulla pääset vaikuttamaan luentojen sisältöihin!

Luennot 7*3h ja verkkokeskustelut (pienryhmissä) sekä lopputehtävä

Yksi pienryhmä on ruotsinkielinen.

Opintojakson kirjallisuus ilmoitetaan jakson aikana.

Kirjallisuutta aiheesta on suomeksi, ruotsiksi sekä englanniksi.

5-0.

Jakson voi suorittaa myös ruotsiksi (luennon suomeksi), jolloin opiskelija osallistuu ruotsinkieliseen pienryhmään ja tekee lopputehtävän ruotsiksi.

Luentoajat ti ja to klo 16:30-19:00 Luentopaikka Kielikeskus Fabianinkatu 26, sh. 205

ti 8.8. ja to 10.8. ja ti 15.8. ja ti 22.8. ja to 24.8. ja ti 5.9. ja ti 12.9.

Alustavat luentoteemat (yhdellä luennolla mahdollisesti vieraileva luennoitsija):

  • Johdanto ja käsitteet
  • Jälkikoloniaalinen teoria ja sen käyttö
  • Diskurssiivinen ajattelu ja diskurssianalyysi
  • Länsimaalaisuus koulun yhteiskunnallisissa aineissa
  • Länsimaalaisuus II
  • Intersektionaalisuus ja länsimaalaisuus
  • Kohti kriittistä luentatapaa

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka aukeaa jakson ilmoittautumisen alkaessa.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso korvaa 2op/5op seuraavien opintojen kohtiin: