Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Luennot ja ekskursio 75 euroa (sisältää 15 euroa materiaalimaksua ekskursion materiaalista). Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske ekskursion materiaalimaksua 15 euroa.)

Mikäli bussiin jää paikkoja voit ilmoittautua pelkkään ekskursioon (15 euroa) (ilmoittautuminen aluksi jonoon).

Ilmoittautuminen alkaa 45 päivää ennen opintojakson alkua.

Kaikki opiskelijat ilmoittautuvat arkeologian opinto-ohjelman kautta

Miten opiskelemaan?

Description

Opintojakso on valinnainen Suomen ja Pohjoismaiden historiaa pää- ja sivuaineena opiskeleville. Jakso sopii myös muille aiheesta kiinnostuneille.

Luennot ja essee, joka perustuu luentoihin sekä kirjallisuuteen.

Luennoilla läsnäolovelvoite vähintään 2/3 luennolla.

Ilmoitetaan luentojen aikana. Kirjallisuus on osittain oppiainekohtaista.

Asteikolla 5-0. Arvointi perustuu esseeseen.

Luennot (4 kpl) ja ekskursio- luentojen opetuspaikka Arkeologian opinto-ohjelmassa

ti 9.5. klo 16:30-19:00 (3h) Hämeen pitkä keskiaika rautakaudelta uuden ajan alkuun. dos. Georg Haggrén

ti 16.5. klo 16:30-18:00 (2h) Linnasta kartanoon, talonpoikaistalosta eräsijalle. dos. Georg Haggrén

to 18.5. klo 16:30-19:00 (3h) Keskiajan kirkoista (näkökulma Hämeessä) prof. Markus Hiekkanen

ti 30.5. klo 16:30-19:00 (3h) Uskonto myöhäiskeskiajan suomalaisten elämässä. FT, dos. Anu Lahtinen

Lisäksi ekskursio to 1.6. klo 08:00-19:30.

Essee (noin 9 sivua) palautetaan viimeistään ma 26.6. tai ma 24.7. jakson Moodleen.

Avoin yliopisto ei vakuuta opiskelijoita ekskurison ajaksi. Pukeutuminen sään ja maaston mukaan. Kohteilla liikutaan kävellen ja osa kohteista voi olla sääolosuhteista johtuen liukkaita yms.

Jaksolle voi osallistua vaikka ei tekisikään tehtäviä, silloin jaksosta ei kuitenkaa saa opintopisteitä.

Ekskursion kohteet

Lounas on omakustanteinen, jaksolle ilmoittautuneille lisäinformaatiota ennen retkeä. Bussissa wc.

Ekskursiolla mukana Eero Siljander sekä Avoimen yliopiston koulutussuunnittelija.

Opintojakson Moodle oppimisympäristö aukeaa jakson alkaessa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Jaksolla on korvaavuus 5 op:

  • Arkeologian aineopintojen kohtaan Arkeologiaa temaattisesti.
  • Suomen ja Pohjoismaiden historiaan kohtaan Keskiaika HSS212A.
  • Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuden kohtaan Valinnaiset temaattiset opinnot.
  • Taidehistorian valinnaisia opintoja kohtaan Keskiaika.
  • Keskiajan tutkimus kohtaan Suomi keskiajan Euroopassa (HKE151B)

Opiskelija valitsee opintojen aikana (ohjeet Moodlessa) kohdan johon hän suorittaa opintojakson.