Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.5.2016
16:15 - 17:45
Thu 12.5.2016
16:15 - 17:45
Tue 17.5.2016
16:15 - 17:45
Thu 19.5.2016
16:15 - 17:45
Tue 24.5.2016
16:15 - 17:45
Thu 26.5.2016
16:15 - 17:45
Tue 31.5.2016
16:15 - 17:45

Registration and fee

ILMOITTAUTUMINEN alkoi 17.11.2015 klo 10.00.

Miten opiskelemaan?

Description

Suositellaan, että kansatieteen peruskurssi (A406282) olisi suoritettuna. Tarvittaessa suositellaan omatoimista kertausta/tutustumista peruskurssin kirjallisuuteen: Ilmar Talve, Suomen Kansankulttuuri; Hellspong, Mats–Löfgren, Orvar, Land och stad, s. 11-219.

A406282 Kansatieteen peruskurssi (Ksu111)

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa arvioida kansatieteen menetelmien hyödyntämistä eri aineistojen kohdalla. Opiskelija osaa valita omaan tutkielmaansa sopivan menetelmän ja soveltaa tätä omassa tutkimuskohteessaan.

Opettajat kertovat opintojaksosta - Etnografiassa tutkija heittäytyy mukaan

Opetusta ti ja to 10.-31.5.2016 klo 16.15-17.45

Kurssin avulla perehdytään kansatieteen eri menetelmiin sekä menetelmien ja aineistojen suhteeseen. Opintojakso avaa näkökulmia eri menetelmiin liittyvään lähdekritiikkiin sekä niiden avaamiin mahdollisuuksiin tutkimusprosessissa. Opintojakson jälkeen opiskelija osaa arvioida kansatieteen menetelmien hyödyntämistä eri aineistojen kohdalla. Opiskelija osaa valita omaan tutkielmaansa sopivan menetelmän ja soveltaa tätä omassa tutkimuskohteessaan.

Opiskelun käytännönohjeita

Luennot 16 t + tehtävät (sisältää kotitehtävät, ryhmätyön & esitelmän sekä vapaamuotoisen kirja-arvion). Tarkemmat ohjeet ja palautuspäivät ilmoitetaan luennolla.

Kurssilaiset valitsevat yhden etnografian (monografia), johon syventyvät kurssin aikana eri näkökulmista. Jokaisella luentokerralla annetaan n. sivun mittainen kirjoitustehtävä kirjaan liittyen. Kirjoitustehtävän palautuspäivä on 9.6.2016.

Luennoilta voi olla poissa yhden kerran, mutta toisen poissaolon kohdalla poissaoleva saa korvaavan tehtävän. Tehtävän palautuksesta sovitaan sähköpostitse opettajien kanssa

Tarkempi kirjallisuus ilmoitetaan luennolla.

Kurssilla luettavat monografiat jaetaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

Arviointi asteikolla 0-5.

Tämän jakson edeltävät opinnot:

Suositellaan, että kansatieteen peruskurssi (A406282) olisi suoritettuna. Tarvittaessa suositellaan omatoimista kertausta/tutustumista peruskurssin kirjallisuuteen: Ilmar Talve, Suomen Kansankulttuuri; Hellspong, Mats–Löfgren, Orvar, Land och stad, s. 11-219.

Opintojaksolle otetaan mukaan max. 5 Avoimen yliopiston opiskelijaa.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opetusta ti ja to 10.-31.5.2016 klo 16.15-17.45

Luentorunko:

10.5. Kurssin sisältö ja tehtävät

Johdanto: etnografia prosessina (Tiina Suopajärvi)

12.5. Tutkijan ja kentän välinen suhde, refleksiivisyys ja eettisyys (Eerika Koskinen-Koivisto)

17.5. Havainnoinnin ja haastattelun erityiskysymyksiä (Eerika Koskinen-Koivisto)

19.5. Verkkoetnografia (Vierailija, Anna Haverinen)

24.5. Osallistavat menetelmät? (Tiina Suopajärvi)

26.5. Etnografinen analyysi & kirjoittaminen: mitä on tiheä kuvaus (thick description) (Tiina Suopajärvi & Eerika Koskinen-Koivisto)

31.5. TYÖPAJA: Mitä etnografia on? (Tiina Suopajärvi & Eerika Koskinen-Koivisto)

Palautekeskustelu.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat viimeistään jakson alkaessa.

Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Opintojakso kuuluu Kansatieteen aineopintoihin.