Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 27.9.2016
17:00 - 18:00
Tue 4.10.2016
16:30 - 19:00
Tue 11.10.2016
16:30 - 19:00
Tue 25.10.2016
16:30 - 19:00
Tue 1.11.2016
16:30 - 19:00
Tue 8.11.2016
16:30 - 19:00
Tue 15.11.2016
16:30 - 19:00
Tue 22.11.2016
16:30 - 19:00
Tue 29.11.2016
16:30 - 19:00
Tue 13.12.2016
16:30 - 19:00

Registration and fee

75 euroa Lisätietoja

Jakso kuuluu syksy 2016 Taidehistorian aineopinnot ryhmän opiskelijoiden ohjelmaan.

Mahdollisia vapaita paikkoja muille kuin ko. ryhmän opiskelijoille voi tiedustella oppiaineen Avoimen yliopiston koulutussuunnittelijalta.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Miten opiskelemaan?

Description

Opintojakso on suunnattu taidehistorian aineopintohin valituille opiskelijoille.

Opiskelijat joilla on myönnetty opinto-oikeus aineopintoihin aiemmin voivat tiedustella mahdollisia vapaita paikkoja.

Opiskelija on hyväksytty suorittamaan aineopintoja erillisen hakumenettelyn kautta.

Opiskelija on omaksunut taidehistorian käsitteitä ja näkökulmia. Hän on saanut perusteet havainnoida ja analysoida erilaisia kohteita. Opiskelija on oppinut lähteiden käytön alkeet, itsenäisen tiedonhankinnan keinot ja hänelle on muodostunut yleiskuva tutkimussuunnitelman tekemisestä. Hän hahmottaa taidehistorioitsijan työmahdollisuuksia.

Jakso harjaannuttaa tieteellisen kirjoittamisen ja tutkimuksen tekemisen alkeisiin, havainnointiin ja argumentointiin sekä ryhmätyöskentelyyn. Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu lähteiden käyttöön ja itsenäiseen tiedonhankintaan sekä omaksuu taidehistorian keskeisiä käsitteitä ja näkökulmia.

Opintojakso kuuluu syksy 2016 Taidehistorian aineopinnot ryhmän opiskelijoiden ohjelmaan.

Jakso koostuu yhdeksästä tapaamiskerrasta ja harjoitustehtävistä.

Läsnäolo opetustapaamisissa on pakollista. Yksittäisen sairauspoissaolon voi korvata ylimääräisillä tehtävillä.

A. Elovirta & V. Lukkarinen (toim.), Katseen rajat, taidehistorian metodologiaa (1998) ja valittuja artikkeleita.

Praktikumin läpäiseminen edellyttää läsnäoloa tapaamisissa, näyttelykäynneillä, opintoretkillä ja muussa. Kaikki harjoitustehtävät on suoritettava hyväksyttävästi, ja kunkin edellytetään tunnollisesti osallistuvan ryhmätyö- ja muiden tehtävien valmisteluun samoin kuin aktiivisesti osallistumaan keskusteluun. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Tiistaisin 4.10.-13.12.2016 klo 16:30-19:00 (3h), 9 kokoontumista (HUOM: ei 18.10. ja 6.12.)

HOPS ilta ti 27.9.2016 klo 17:00-18:00

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka aukeaa jakson alkaessa.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso kuuluu Taidehistorian aineopinnot 35 op kokonaisuuteen.