Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 11.5.2017
16:30 - 18:00
Tue 16.5.2017
16:30 - 18:00
Thu 18.5.2017
16:30 - 18:00
Tue 23.5.2017
16:30 - 18:00
Tue 30.5.2017
16:30 - 18:00
Thu 1.6.2017
16:30 - 18:00
Tue 6.6.2017
16:30 - 18:00
Thu 8.6.2017
16:30 - 18:00
Tue 13.6.2017
16:30 - 18:00
Thu 15.6.2017
16:30 - 18:00

Registration and fee

75 euroa Lisätietoja

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Opintojakso sopii kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Jakson opetus on praktikum-tyyppistä ja tästä syystä opiskelijoiden toivotaan sitoutuvan kurssitapaamisiin.

Jaksolla ei ole pakollisia edeltäviä opintoja. Jakson aloittaa ennakkotehtävä, joka palautettaan viimeistään ti 9.5.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot Raamatun ja Koraanin syntyhistoriasta, kirjallisesta luonteesta ja asemasta uskonnollisessa yhteisössään historiassa ja nykyään. Opiskelijalla on käsitys Raamatun ja Koraanin tieteellisen tutkimuksen luonteesta ja nykytilasta ja hän tietää, mistä lisätietoa Raamatun ja Koraanin tutkimuksesta voi etsiä. Opiskelija osaa keskustella Raamatun ja Koraanin sisällöstä vertailevaa näkökulmaa hyödyntäen. Hän ymmärtää, mistä erot ja yhtäläisyydet tekstien välillä juontuvat ja mitä merkitystä niillä on uskontojen välisessä vuoropuhelussa juutalaisten, kristittyjen ja muslimien välillä.

Kurssi on käytäntöä ja teoriaa yhdistävä, praktikum-tyyppinen johdatus Raamatun (Heprealainen Raamattu & UT) ja Koraanin vertailevaan tutkimukseen. Kurssi on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Kurssilla tutkitaan Raamatun ja Koraanin asemaa ja luonnetta pyhinä kirjoituksina, perehdytään Raamatun ja Koraanin syntyhistorioihin, vertaillaan Raamattua ja Koraania kirjallisuutena sekä tutustutaan vertailun avulla Raamatun ja Koraanin yhteisiin teemoihin (esim. jumalakäsitys, luominen, profetia, keskeiset henkilöt). Kurssilla perehdytään myös pyhien kirjoitusten merkitykseen ja käyttöön kristittyjen, juutalaisten ja muslimien välisessä uskontodialogissa.

Kurssi painottuu Raamatun ja Koraanin tekstien lukemiseen ja vertailuun. Luento-opetuksen lisäksi lähitapaamiskerroilla keskustellaan teksteistä pienryhmissä. Opiskelijat lukevat lisäksi aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta sekä kirjoittavat kaksi välitehtävää ja loppuesseen. Yhteensä lukemista on kurssilla n. 300 sivua, minkä lisäksi opiskelijoiden oletetaan osallistuvan aktiivisesti luennoille.

Ennakkotehtävä, aktiivinen osallistuminen luennoille, pienryhmissä suoritettavat tehtävä luennoilla, kaksi miniesseetä sekä loppuessee.

Opiskelijoita kehotetaan hankkimaan kurssin ajaksi käytettäväkseen Raamatun ja Koraanin suomennokset. Raamatusta käytetään vuoden 1992 suomennosta ja Koraanista Jaakko Hämeen-Anttilan suomennosta (uudistettu laitos 2013-).

Tutkimuskirjallisuudesta julkaistaan bibliografia kurssin moodle-alustalla.

Opetuskieli on suomi.

Kurssilla luetaan englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta. Opiskelija voi halutessaan hyödyntää myös Raamatun ja Koraanin alkukielten osaamista (heprea, kreikka, arabia).

5-0. Arvioinnissa otetaan huomioon tuntiosallistuminen, kurssin aikana tehtävät kirjalliset tehtävät ja kurssin lopuksi ryhmissä tehtävä itsearviointi.

Luennot 10*2h klo 16:30-18:00 (2h)

Aikataulu:

Ennakkotehtävä (1-2 s.) 2.5.-9.5.J. Hämeen-Anttila, Johdatus Koraaniin (2. laitos, 2006) s. 65-100 (Koraanin rakenne ja muoto; Koraanin kokoaminen) ja K. Kuula, M. Nissinen, W. Riekkinen, Johdatus Raamattuun (2008) s. 19-36 (Vanhan testamentin kaanon, Vanhan testamentin kulttuuritausta) ja 179-212 (Uuden testamentin kaanon, UT:n kulttuurihistoria, Jeesus ja evankeliumien synty). Ennakkotehtävän tarkempi ohjeistus Moodlessa. Luettava aineisto löytyy sähköisenä Moodlesta.

 • to 11.5. Kurssin esittely ja työskentelytavat; johdatus UT:iin, VT:iin ja Koraaniin
 • ti 16.5. Raamattu ja Koraani pyhinä kirjoina ja ilmoituksena
 • to 18.5. Raamattu ja Koraani kirjallisuutena, tekstilajien vertailua

välitehtävä I (1–2 s.) palautus viimeistään ma 29.5. klo 23:55 (Moodle)

 • ti 23.5. Jumala, profetia ja ilmoitus
 • to 25.5. helatorstai (ei opetusta)
 • ti 30.5. Luominen, teodikea, predestinaatio ja tuonpuoleinen
 • to 1.6. Abraham, Nooa ja Mooses
 • ti 6.6. Jeesus ja Maria

välitehtävä II (1–2 s.) palautus viimeistään to 8.6. klo 23:55 (Moodle)

 • to 8.6. Muhammad ja Jeesus historian henkilöinä
 • ti 13.6. Raamatun ja Koraanin kanonisointi ja reseptio
 • to 15.6. Raamatun ja Koraanin tutkimus historiallisesti ja tänä päivänä

Lopputehtävässä (n. 5 s.) syvennetään jotain tunnilla käsiteltyä teemaa. Aihe ja kirjallisuus valitaan yhdessä opettajien kanssa luentojen kuluessa. Palautus viimeistään ma 26.6. klo 23.55 (Moodle).

Kaikkein osatehtävien tehtävänannot löytyvät jakson Moodlesta.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle (materiaalit), joka aukeaa 2.5. jakson ennakkotehtävän alkaessa.

Opiskelun käytännönohjeita

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakson korvaavuudet:

Uskontotiede

 • A403970 Historialliset uskonnot/Johdatus Raamatun ja Koraanin vertailevaan tutkimukseen 5 op
 • A404437 Lähi-idän uskonnot:USH342 Uskontoperinteet

Arabian kielen ja islamin tutkimus

 • A406418 Johdatus Koraaniin ja haditheihin 5 op
 • A406429 Koraanin tutkimus 5 op

Lähi-idän tutkimus

 • A406234 Muinaisen Israelin uskonto ja varhainen juutalaisuus 5 op

Teologinen tdk

 • A100254A Raamatun tulkinta ja vaikutus (EK254A) 5 op
 • A100254B Raamatun tulkinta ja vaikutus (EK254B) 5 op (eksegetiikan osasto)