Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.


Opintojaksolle on jatkuva ilmoittautuminen 13.8.2017 saakka. Opiskella voi omassa tahdissaan sen päättymiseen (31.8.2017) saakka. Huomioi kuitenkin tehtäväkohtaiset aikataulut.

Miten opiskelemaan?

Description

Opiskelija tutustuu afrikkalaisen/Afrikkaa koskevan akateemisen diskurssin ajankohtaisiin aiheisiin. Opintojaksossa keskitytään teoreettisiin lähestymistapoihin, jotka ovat osoittautuneet erityisen merkityksellisiksi Afrikan kulttuureihin liittyvien ilmiöiden tutkimuksessa.

Verkkokurssin suorittaneella opiskelijalla on yleiskuva seksuaalisuuden, uskonnon ja politiikan historiallisista ja nykyisistä risteymäkohdista Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Opiskelija on tutustunut aihetta käsittelevän tutkimuskirjallisuuden pääteemoihin, ja hän osaa soveltaa tästä kirjallisuudesta nousevia näkökulmia nyky-Afrikkaa käsittelevien journalististen ja kehityspoliittisten tekstien analysoimiseen.

Verkkoluentojen aiheet ovat:

  1. Siirtomaavallan aika: Afrikkalaisen politiikan historialliset juuret
  2. Postkoloniaalinen valtio ja kansalaisyhteiskunta
  3. Sukupuoli, rotu, kansalaisuus
  4. Lähetystyö, valta ja valtio
  5. Luostareista megakirkkoihin: kristinuskon monet kasvot Afrikassa
  6. Islam, politiikka ja muuttuvat perhekäsitykset
  7. Homoseksuaalisuuden politiikka
  8. Hiv/aids: uskonnon ja kehityksen kipukohta

Verkkoluennot (8 kpl, luentojen pituus: 30 - 45 min/luento), artikkelien lukeminen, 8 virikepaperia ja soveltava essee.

Katso opinto-ohjelmasta

1. Verkkoluentojen ja artikkelien pohjalta kirjoitettavat virikepaperit (8 * max 250 sanaa)
Arviointi Hyväksytty /Täydennettävä, yhteensä 40 % kurssin arvosanasta.

2. Soveltava essee, max 2000 sanaa. Arviointi asteikolla 0-5, yhteensä 60 % kurssin arvosanasta.

Tarkemmat tiedot verkkokurssin suorittamisesta ja aikatauluista löytyvät täältä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Vastuuoppiaine: Kehitysmaatutkimus