Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 16.8.2017
16:15 - 19:30
Thu 17.8.2017
16:15 - 19:30
Wed 23.8.2017
16:15 - 19:30
Thu 24.8.2017
16:15 - 19:30

Registration and fee

30 euroa Lisätietoja

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Kurssi korvaa humanistisen tiedekunnan yleisopintojen tutkintovaatimusten mukaisen kohdan Yy12 Puheviestintä.

Puheviestinnän opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa puheviestintäosaamisen merkityksen oppimisessa, yliopisto-opinnoissa sekä oman tieteenalansa asiantuntijuudessa. Opiskelija osaa kuvata ja analysoida opiskeluun ja työelämään liittyviä vuorovaikutustilanteita kurssilla käsiteltyjen puheviestinnän keskeisten käsitteiden, ilmiöiden ja teorioiden näkökulmista. Opiskelija osaa soveltaa puheviestintätietoa käytäntöön: hän osaa tuoda omaa ajatteluaan esille kehittyvänä tieteellisenä asiantuntijana sekä toimia yhteistyössä tavoitteellisesti, tarkoituksenmukaisesti ja vastuullisesti. Hän osaa antaa, vastaanottaa ja käsitellä palautetta rakentavasti sekä analysoida ja arvioida puheviestintäosaamisensa vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Ryhmäviestinnän harjoitukset käytyään opiskelija osaa toimia erilaisissa ryhmissä ja viestintätehtävissä, ja ymmärtää ryhmän toiminnan ja ryhmätaitojen merkityksen yliopisto-opiskelussa, tieteellisessä toiminnassa ja työelämässä. Harjoituksissa tarkastellaan ryhmäviestinnän keskeisiä ilmiöitä ja ryhmässä toimimisen periaatteita sekä kehitetään ryhmäviestintäosaamista ja -taitoja.

Harjoitusryhmän käytyään opiskelija lisäksi ymmärtää neuvottelun ja kokouksen yhtäläisyyksiä ja eroja. Hän osaa neuvottelun ja kokousvuorovaikutuksen perusperiaatteet. Hän osaa toimia neuvotteluissa ja kokouksissa tarkoituksenmukaisesti ja omien tavoitteidensa mukaisesti, käyttämään puheenvuoroja, tekemään laadukkaista päätöksiä ja toimimaan kokousteknisesti oikein.

Luennot 8 t + ryhmätyöskentely 8 t + kirjalliset tehtävät

Kurssimateriaalia löytyy osoitteesta: www.kielijelppi.fi/puheviestinta

Lisäksi muu opettajan määrittelemä kirjallisuus.

Hyväksytty - hylätty.
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää sitoutumista kokoontumiskerroille sekä sovittujen oppimistehtävien ja harjoitusten tekemistä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Kurssi on Humanistisen tiedekunnan yleisopintoja.