Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 30.5.2017
16:30 - 19:45
Thu 1.6.2017
16:30 - 19:45
Tue 6.6.2017
16:30 - 19:45
Thu 8.6.2017
16:30 - 19:45
Tue 13.6.2017
16:30 - 19:45
Thu 15.6.2017
16:30 - 19:45

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää miksi persoonallisuutta tutkitaan ja tiedostaa alan haasteita
 • tuntee differentiaalipsykologian historiallisen kehityskaaren
 • tuntee yleisimmät persoonallisuuden ja älykkyyden teoriat
 • osaa kuvailla usealla eri tasolla yksilöiden välisiä eroja persoonallisuudessa ja älykkyydessä
 • tunnistaa perinnöllisyyden ja evoluution merkityksen käyttäytymisen yksilöllisissä eroissa
 • Differentiaalipsykologia ja sen merkitys
 • Persoonallisuusteoriat, käsitteet ja arviointi
 • Älykkyyden teoriat ja mittaaminen
 • Persoonallisuuden biologinen perusta

Luennot 24 t ja tentti, jossa tentitään myös kirjallisuutta

 • Maltby J., Day L., Macaskill A. (2013): Personality, individual differences and intelligence. 3. painos. Osat I & II (kappaleet 1–16).
 • Luennot

Asteikko 0-5.

Tenttipäivät: ke 28.6.2017 klo 16-19, ma 28.8.2017 klo 17-20, la 7.10.2017 klo 9-12.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Jakson tukena on verkkoympäristö-Moodle, joka avautuu 30.5.2017.


Opintojakso sisältyy psykologian perusopintoihin (25 op).