Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää miksi persoonallisuutta tutkitaan ja tiedostaa alan haasteita
  • tuntee differentiaalipsykologian historiallisen kehityskaaren
  • tuntee yleisimmät persoonallisuuden ja älykkyyden teoriat
  • osaa kuvailla usealla eri tasolla yksilöiden välisiä eroja persoonallisuudessa ja älykkyydessä
  • tunnistaa perinnöllisyyden ja evoluution merkityksen käyttäytymisen yksilöllisissä eroissa

Kirjatentti

  • Maltby J., Day L., Macaskill A. (2013) Personality, individual differences and intelligence. 3. painos. Osat I & II (kappaleet 1–16).
  • Metsäpelto, R.-L. & Feldt, T. (toim.) (2009) Meitä on moneksi: persoonallisuuden psykologiset perusteet, kokonaan.

Asteikko 0-5.

Tenttipäivät: ke 28.6.2017 klo 16-19, ma 28.8.2017 klo 17-20, la 7.10.2017 klo 9-12.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet
Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.


Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso on osa psykologian perusopintoja (25 op)