Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 8.8.2017
17:00 - 19:30
Thu 10.8.2017
17:00 - 19:30
Sat 12.8.2017
10:00 - 13:45
Tue 15.8.2017
17:00 - 19:30
Thu 17.8.2017
17:00 - 19:30
Tue 22.8.2017
17:00 - 19:30
Thu 24.8.2017
17:00 - 19:30

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee

  • psykologian tieteellisen tutkimuksen keskeiset käsitteet ja menetelmät
  • tutkimusetiikan periaatteet
  • Kokeellisen tutkimusasetelmat
  • Korrelatiiviset menetelmät (havainnointi, kyselymenetelmät)
  • Laadulliset menetelmät
  • Tutkimuksen etiikka

Luennot ja kirjallinen harjoitustehtävä ja opponointi

Jakson Moodlen avautuu 8.8.2017

  • Stanowitch, K. E. (2004) How to think straight about psychology, 7. tai uudempi painos
  • Cozby, P. E. (2004) Methods in Behavioral Research, 8. tai uudempi painos

Asteikko 0-5

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso sisältyy psykologian perusopintoihin (25 op).