Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Kuvaus:

Tämän opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään perusteet suomalaisen metsä- ja vesiluonnon sekä maatalousympäristöjen lajiston ja elinympäristöjen monimuotoisuudesta, näihin vaikuttavista tekijöistä sekä mahdollisuuksista ja keinoista niiden kestävään käyttöön. Tämä oppimistavoite pyritään saavuttamaan perehtymällä kolmeen aihetta käsittelevään oppikirjaan, jotka ovat tutkijoiden ja tutkimustietoa käyttävien tahojen yhteistyön tulos. Kirjat Veden varassa, Elämää pellossa ja Metsän kätköissä välittävät luonnontieteellisten näkökohtien ohella tietoa luonnonvarojen käyttöön ja suojeluun liittyvistä sosiologisista, eettisistä ja juridisista kysymyksistä. Lisäksi kirjoissa esitellään näkemyksiä luonnon monimuotoisuuden seurannasta ja luonnon monimuotoisuutta koskevan tiedon käytöstä yhteiskunnassa.

Oppimisen kannalta tärkeitä avainsanoja ovat ihmisen luoma ympäristö, ympäristön monet piirteet, monimuotoisuuden ekologia, monimuotoisuuden turvaaminen ja arvottaminen, monimuotoisuuden tutkimus ja tulkinnat, yhteiskunnan ohjauskeinot, luonnon köyhtyminen, vesialueiden suunnittelu, taloudelliset hyödyt ja kustannukset sekä kestävä maa-, metsä- ja vesitalous.

Suoritustapa: Kirjatentti verkkotenttinä Moodlessa

 

Verkko-oppimisympäristö Moodle: 

Opintojakso on verkkokurssi, jonka opetus toteutetaan oppimisympäristö Moodlessa. Sivut avautuvat: ti 23.9.2014. Lisätietoa verkko-opiskelusta .

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat linkin ja kurssiavaimen myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset

 

Oppimateriaali ja kirjallisuus:
Soveltuvin osin:
Walls, M. ym. (toim.) 2004. Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Edita Publishing. 294 s. Sivut 20-213.
Kuuluvainen, T. ym. (toim.) 2004. Metsän kätköissä. Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Edita Publishing. 381 s. Sivut 19-309.
Tianen, J. ym. (toim.) 2004. Elämää pellossa. Suomen maatalousympäristön monimuotoisuus. Edita Publishing. 366 s. Sivut 16-289.

 

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kirjatentti. Tentti toteutetaan verkossa Moodle-oppimisympäristössä.

Soveltuvin osin:
- Walls, M. ym. (toim.) 2004: Veden varassa. Suomen vesiluonnon monimuotoisuus. Edita Publishing. 294 s. Sivut 20-213.
- Kuuluvainen, T. ym. (toim.) 2004: Metsän kätköissä. Suomen metsäluonnon monimuotoisuus. Edita Publishing. 381 s. Sivut 19-309.
- Tiainen, J. ym. (toim.) 2004: Elämää pellossa. Suomen maatalousympäristön monimuotoisuus. Edita Publishing. 366 s. Sivut 16-289.

Tenttipäivät:
Verkkotentti Moodlessa:  
ma 17.11.2014 klo 17-20
ke 4.2.2015 klo 17-20
ma 8.6.2015 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy kolme (3) tenttikertaa.   Tutustu tenttiohjeisiin

 

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa.

 

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Voit katsoa suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa ma 18.8.2014 klo 10.00

 

Maksu 40 euroa

Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu ilmoittautumis- ja maksuehtoihin. Opintomaksu maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksilla verkkopankissa tai luottokortilla. Lisätietoa maksuista.

Opintoihin voi ilmoittautua niiden alkamiseen asti. Lisätietoa ilmoittautumisesta.
Kirjatentteinä suoritettaviin opintojaksoihin tulee ilmoittautua viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa myös tentittävä kirjallisuus.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle

 

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

 

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus 

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

 

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä saat käyttöösi mm. Moodle -oppimisympäristön, Flamman ja kirjaston sähköiset aineistot. Pääset kirjastotietokantoihin NELLI-portaalin kautta.

Saat käyttöluvan aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua.

Käyttäjätunnuksen aktivointi edellyttää henkilökohtaista tai vahvaa sähköistä tunnistamista . Jos aiempia opintojasi varten aktivoitu käyttäjätunnus on vanhentunut, aktivoi se uudelleen hakemalla uusi salasana.

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat käyttävät opinnoissa HY:n voimassaolevaa tunnusta.

Opettaja: dos. FT Olli-Pekka Penttinen 

Opintojakso on osa Ympäristötiede ja ympäristöasioiden hallinta (25 op) -opintokokonaisuutta.