Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Description

Opintoihin ilmoittaudutaan kesäyliopistoon, josta saat tarkemmat ilmoittautumisohjeet sekä hintatiedot.

Lisätietoja opinnoista (mm. aikataulut, suoritustapa sekä opintomaksut)

Kurssin tavoitteena on oppia ymmärtämään ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) perusteet ja sen taustalla oleva lainsäädäntö. Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan pystyvän soveltamaan oppimaansa käytännön työtehtävissä ja tarkastelemaan kaikkia ympäristövaikutuksia laajasti eikä vain sektoreittain.

YVA-lainsaadäntö, hanke-YVA, yhteysviranomaisen rooli, kansalaisvaikuttaminen, luontovaikutusten arviointi, sosiaaliset vaikutukset, yhteiskunnallinen tarkastelu.

Luennot 7 t ja seminaarityöskentely 9 t, sekä opintojaksolla tehtävän harjoitustehtävän hyväksytty suorittaminen. Seminaarityöskentelyyn sisältyy harjoitustehtävän esittäminen ja opponointi. Kurssilla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle.

Aiheeseen voi tutustua seuraavan kirjallisuuden avulla:

1. Pölönen, Ismo. 2007. Ympäristövaikutusten arviointimenettely. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A280
2. Tromans & Fuller. 2003. Environmental Impact Assessment: Law and Practice.
3. Eccleston, Charles, H. 2011. Environmental Impact Assessment: A Guide to Best Professional Practises.

Asteikolla 0-5.

Helsingin seudun kesäyliopisto

Kaisaniemenkatu 4 A
00100 Helsinki
Puhelin: 020 779 2400
Sähköposti: info[at]kesayliopistohki.fi
WWW: http://www.kesayliopistohki.fi

Opintojakso on osa Ympäristötiede ja ympäristöasioiden hallinta (25 op) -opintokokonaisuutta.