Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 18.5.2015
16:30 - 19:00
Thu 28.5.2015
16:30 - 19:00
Mon 1.6.2015
16:30 - 19:00
Wed 3.6.2015
16:30 - 19:00
Thu 4.6.2015
16:30 - 19:00
Mon 8.6.2015
16:30 - 19:00
Tue 9.6.2015
16:30 - 19:00
Wed 10.6.2015
16:30 - 19:00

Registration and fee

40,00

Description

Första årets studerande.

Inga förhandskrav.

Opintojakso johdattaa populaatioekologian, kasvi- ja ekosysteemiekologian, vesien ekologian ja niiden abioottisen ja bioottisen säätelyn ja mikrobiekologian perusteisiin. Opintojakso on yleinen johdanto ekologian opintoihin eli ekologiaan tieteenalana, ekologian tieteenfilosofisiin perusteisiin, fysiologisen kasviekologian perusteisiin, kasvien yhteisö- ja populaatioekologian perusteisiin ja ekosysteemiekologian perusteisiin.

Kasvi- ja ekosysteemiekologia: Yleinen johdanto ekologian opintoihin, fysiologisen kasviekologian perusteet, kasvien yhteisö- ja populaatioekologian perusteet, ekosysteemiekologian perusteet.

Populaatiobiologia : ekologinen teorian muodostus, populaatioiden ajallinen ja alueellinen esiintyminen, populaatioiden kannanvaihtelut, demografia, elinkiertostrategiat, populaatiodynamiikan mallintamisen perusteet, populaatioiden runsauden säätelyyn vaikuttavat tekijät, yhteisörakenne, biodiversiteetti, lajienväliset vuorovaikutukset, ekolokero, ravintoketju + -verkko, populaatioiden ja ekosysteemin välinen vuorovaikutus.

Vesien ekologia : veden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet, vesieliöt ja eliöyhteisöt, vesissä vaikuttavat abioottiset ja bioottiset säätelytekijät. Erityispaino Itämeren ominaisuuksissa.

Mikrobiologia: kiinteän ja nestemäisen aineen biohajoaminen (=käymisen sovellutukset), kasveissa esiintyvät typensitojabakteerit, juuriston mikrobit.

Luennot, oppimistehtävät ja tentti, jossa suoritetaan myös kirjallisuus

- ma 18.5. ja to 28.5. sekä ma, ke ja to 1.6.-4.6.15 ja ma, ti ja ke 8.6., 9.6. ja 10.6. klo 16.30-19.00

Verkko-oppimisympäristö Moodle:

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat ennen opintojen alkua. 

Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen. Saat linkin ja kurssiavaimen myös sähköpostitse pari päivää ennen opintojen alkua.

Campbell, N.A.: Biology. 10 p (2014) tai Reece ym. 2011: Campbell Biology. 9. p.

0-5

Tenttipäivät:

- ma 15.6.15 klo 17-20

Uusintatentit la 5.9.15 ja la 24.10.15 klo 9-12

Katso tenttipaikka tenttipaikkalistalta

Opintomaksuun sisältyy kolme tenttikertaa.   Tutustu tenttiohjeisiin

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä. Voit katsoa suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Osasuoritukset ovat nähtävissä verkko-oppimisympäristössä.

Ilmoittautuminen alkaa 14.4.2015

Maksu 40 euroa
Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu ilmoittautumis- ja maksuehtoihin. Opintomaksu maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankkitunnuksilla verkkopankissa tai luottokortilla. Lisätietoa maksuista.

Opintoihin voi ilmoittautua niiden alkamiseen asti. Lisätietoa ilmoittautumisesta.
Kirjatentteinä suoritettaviin opintojaksoihin tulee ilmoittautua viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttipäivää. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa myös tentittävä kirjallisuus.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin käyttäen Helsingin yliopiston käyttäjätunnusta.

Ilmoittautuminen opintojaksolle (tästä)

 

Toteuttaja

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus 

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
Yhteystiedot ja aukioloajat

 

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus

Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Sillä saat käyttöösi mm. Moodle -oppimisympäristön, Flamman ja kirjaston sähköiset aineistot. Pääset kirjastotietokantoihin NELLI-portaalin kautta.

Saat käyttöluvan aktivointiohjeet sähköpostiisi ennen opintojen alkua.

Käyttäjätunnuksen aktivointi edellyttää henkilökohtaista tai vahvaa sähköistä tunnistamista . Jos aiempia opintojasi varten aktivoitu käyttäjätunnus on vanhentunut, aktivoi se uudelleen hakemalla uusi salasana.

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat käyttävät opinnoissa HY:n voimassaolevaa tunnusta.

 

Opetuspaikat näet tämän sivun alareunassa.

Opetuspaikkoihin saattaa tulla muutoksia, tarkista opetuspaikka opinto-ohjelmasta ennen opintojen alkua.  Opetuspaikkojen sijainnit. Näet opetuspaikan sijainnin myös tämän sivun alareunassa olevasta opetuspaikan linkistä. Voit tarkistaa Helsingin yliopiston opetustilojen esteettömyyden opetustilojen esittely -sivuilta. Ota tarvittaessa yhteyttä Opiskelijaneuvontaan.

Voit hyödyntää Flamman Opintoni- ikkunan kalenteria (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella). Jakson tiedot päivittyvät Flammaan noin vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

dos. Timo Saarinen

Luentosarjan suorittaminen on edellytys Yleisbiologian aineopintoihin (35 op) kuuluvalle Ekologian kenttäkurssin biotooppijaksolle (4 op) (A59928) osallistumiselle.

Opintojakso on osa Yleisbiologian perusopinnot sivuaineopiskelijoille (25 op) -opintokokonaisuutta