Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

30 euroa Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija
- osaa hahmottaa kemiallisten perusperiaatteiden kehittymisen
- osaa suhteuttaa kemialliset uutuudet oikeaan historialliseen viitekehykseen
- pystyy kuvittelemaan tulevaisuutta menneisyyden perusteella
- ymmärtää että tavat jolla ihmiskunta on oppinut kemiaa ovat hyvä malli sille miten kemiaa voidaan oppia nykyäänkin
- omaksuu tarvittavat asiatiedot.

Opintojakso suoritetaan esseellä.

Asteikolla 0-5

Essee palautetaan 13.4. mennessä opettajalle sähköpostin liitteenä.