Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

45 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittaudu tästä

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Description

Tavoittena on oppia ymmärtämään mitä ympäristökemia on ja mitä kaikkea se sisältää, ymmärtää mitä on ympäristöanalytiikka sekä oppia ymmärtämään luonnon eri osien keskinäiset riippuvuussuhteet ja ihmisen roolin suhteessa ympäristöön.

  • Opiskelija oppii yleiset periaatteet kemikaalien ympäristöriskien arvioinnista ja ymmärtää periaatteen, miten kemikaalien fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia käytetään hyväksi ympäristöriskiä arvioitaessa.
  • Opiskelija sisäistää pääpiirteissään, millaiset yhdisteet on kielletty kansainvälisin ja kansallisin sopimuksin.
  • Opiskelija oppii, miten yhdisteiden ominaisuudet vaikuttavat niiden ympäristöriskiin.
  • Opiskelija oppii ymmärtämään saasteiden ja ongelmajätteiden käsitteet ja osaa ilman, maaperän ja veden saastumisen päälähteet.
  • Opiskelija oppii ymmärtämään ympäristön rehevöitymiseen, happamoitumiseen ja kasvihuoneilmiöön vaikuttavia tekijöitä.
  • Opiskelija saa yleiskuvan ympäristölle haitallisista epäorgaanisista ja orgaanisista aineista ja niiden ominaisuuksista ja niihin liittyvistä käsitteistä.
  • Opiskelijalla on yleiskuva kemiallisten yhdisteiden analyysin päävaiheista (näytteenotto, säilytys-kestävöinti, esikäsittely, määritys, tulosten laskeminen ja tulosten tulkinta).
  • Opiskelija oppii perusteet siitä, mitä maaperä on, miten se muodostuu ja mitä se sisältää.
  • Opiskelija oppii perusasiat muoveista ja niiden ympäristöön vaikuttavista tekijöistä.
  • Opiskelija oppii perusteet luonnon radioaktiivisuudesta ja niihin liittyvistä tekijöistä sekä vihreästä kemiasta.

Kurssi on johdatus ympäristökemiaan. Se antaa yleiskuvan siitä, mitä ympäristökemia on ja mitä kaikkea ympäristökemiaan kuuluu. Kurssi koostuu 11:sta kahden tunnin luennosta (11x2) ja tentistä (2h). Kurssin opettajat ovat eri alojen asiantuntijoita, jotta kustakin osa-alueesta voidaan antaa paras mahdollinen kuva.

Kurssi kattaa tietoja mm. ympäristölainsäädännöstä, ympäristöriskien arvioinnista, ympäristöanalytiikasta, saastumislähteistä, ympäristössä esiintyvistä kemikaaleista ja yhdisteistä, ympäristölle haitallisista kemikaaleista ja perusteet mm. maaperän ympäristökemiasta ja luonnon radioaktiivisuudesta.

Luentomateriaali HY:n Matskut-palvelussa http://ok.helsinki.fi/matskut/

Luennot 24 t + luentotentti

Luennot: ti, to klo 16–18, 27.10. - 10.12.15 (to 12.11. ei ole luentoa)

Opintojakso järjestetään yhteisopetuksena kemian laitoksen kanssa.

Opetuspaikka: A110, Chemicum, A. I. Virtasen aukio 1 (ti 3.11. sali A129)

Tenttipäivät: 16.12.15 klo 16-18, uusintatentit 2.2.2016 klo 14-15 ja 5.4.2016 klo 14-16. Kemian laitos, sali A110

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Arviointiasteikko 0-5

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opintojakso on osa Kemian perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.