Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

15 euroa

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

ILMOITTAUDU TÄSTÄ

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Description

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:
• Tuntee käyttöturvallisuustiedotteet ja oppii ennen laboratoriotyöhön ryhtymistä tunnistamaan kunkin käyttämänsä kemikaalin vaaraominaisuudet.
• Tuntee laboratorioympäristön riskitekijät kemikaalien, laitteiden ja työtapojen suhteen.
• Osaa käsitellä erilaisia aineita turvallisesti.
• Tietää kemikaalijätteiden keräysperiaatteet ja osaa toimia niiden mukaan.
• Tuntee kemikaalien merkintöihin, varastointiin, kuljetukseen, käyttöön ja hävittämiseen liittyvää lainsäädäntöä.
• Saa perusesittelyn ensiavusta ja ohjeistusta tapaturmien varalta.

Kurssi antaa työturvallisuuslain ja erityisesti laboratoriotyöskentelyyn liittyvien säädösten edellyttämät perustiedot ja ohjaa turvalliseen työskentelyyn.

Kurssi sisältää otteita lainsäädännöstä, esimerkkejä terveydelle vaarallisista aineista ja niiden vaikutuksista, ohjeita kemikaalien käytöstä ja laboratoriotyöskentelystä sekä ensiavusta. Kurssin kesto on 12 tuntia (1 op), joka suoritetaan ensimmäisenä kemian kurssina ennen harjoitustöiden alkua. Tämä kurssi on myös keskeisin osa työturvallisuuslain mukaista työhön perehdyttämistä.
• Kurssi (1op) suoritetaan kirjallisella kuulustelulla.
• Kurssin materiaalina on Turvallinen työskentely laboratoriossa -monisteen www-versio (v. 2010 päivitys) ApuMatissa ja siellä oleva oheismateriaali sekä luentomateriaali.
• Kurssi kuuluu kemian pääaineopiskelijoiden tutkintovaatimuksissa pakollisiin opintoihin ja rekisteröidään kokonaisuuteen Muut opinnot.

Luennot 12t + luentotentti

18.01.16 -21.01.16, ma, ti, ke, to klo 9.15-12.00

Opetuspaikka: A110, Chemicum, A. I. Virtasen aukio 1

Opintojakso järjestetään yhteisopetuksena kemian laitoksen kanssa.

Tenttipäivät:
ke 27.1.2016 klo 16-18, ti 16.2.2016 klo 14-16 ja ti 22.3.2016 klo 14-16 (paikka A110, Chemicum)

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.

Kurssin materiaalina on luentomateriaali. Lisäksi kurssilla osoitetaan soveltuvaa oheismateriaalia.

Linkki materiaaliin löytyy Helsingin yliopiston opintokohteen 55015 tiedoista. Siellä on myös kurssin ajankohtainen kuvaus. Opintokohteen A55015 tiedot ovat vanhentuneet. Tämän opetustapahtuman tiedot ovat kuitenkin ajantasaiset.

Oppiminen arvioidaan luentokurssin päätyttyä kahden tunnin kirjallisessa kuulustelussa ja perehdytysvaatimuksen takia kurssin kuulustelun hyväksymiseen vaaditaan 4/5 maksimipisteistä. Arvosteluasteikko on hyväksytty/hylätty.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opintojakso on osa Kemian perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.