Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

15 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:
• Tuntee käyttöturvallisuustiedotteet ja oppii ennen laboratoriotyöhön ryhtymistä tunnistamaan kunkin käyttämänsä kemikaalin vaaraominaisuudet.
• Tuntee laboratorioympäristön riskitekijät kemikaalien, laitteiden ja työtapojen suhteen.
• Osaa käsitellä erilaisia aineita turvallisesti.
• Tietää kemikaalijätteiden keräysperiaatteet ja osaa toimia niiden mukaan.
• Tuntee kemikaalien merkintöihin, varastointiin, kuljetukseen, käyttöön ja hävittämiseen liittyvää lainsäädäntöä.
• Saa perusesittelyn ensiavusta ja ohjeistusta tapaturmien varalta.

Kurssi antaa työturvallisuuslain ja erityisesti laboratoriotyöskentelyyn liittyvien säädösten edellyttämät perustiedot ja ohjaa turvalliseen työskentelyyn.

Kurssi sisältää otteita lainsäädännöstä, esimerkkejä terveydelle vaarallisista aineista ja niiden vaikutuksista, ohjeita kemikaalien käytöstä ja laboratoriotyöskentelystä sekä ensiavusta. Kurssin kesto on 12 tuntia (1 op), joka suoritetaan ensimmäisenä kemian kurssina ennen harjoitustöiden alkua. Tämä kurssi on myös keskeisin osa työturvallisuuslain mukaista työhön perehdyttämistä.
• Kurssi (1op) suoritetaan kirjallisella kuulustelulla.
• Kurssin materiaalina on Turvallinen työskentely laboratoriossa -monisteen www-versio (v. 2010 päivitys) ApuMatissa ja siellä oleva oheismateriaali sekä luentomateriaali.
• Kurssi kuuluu kemian pääaineopiskelijoiden tutkintovaatimuksissa pakollisiin opintoihin ja rekisteröidään kokonaisuuteen Muut opinnot.

Luennot 12t + luentotentti

Kurssin materiaalina on luentomateriaali. Lisäksi kurssilla osoitetaan soveltuvaa oheismateriaalia.

Oppiminen arvioidaan luentokurssin päätyttyä kahden tunnin kirjallisessa kuulustelussa ja perehdytysvaatimuksen takia kurssin kuulustelun hyväksymiseen vaaditaan 4/5 maksimipisteistä. Arvosteluasteikko on hyväksytty/hylätty.

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa (1. krs.), Fabianinkatu 33.
http://www.avoin.helsinki.fi/yhteystiedot.htm#asiakaspalvelu

Opiskelun taito -verkkosivuilta löytyy tukea ja materiaalia opiskelutaitojen kehittämiseen. Sivuilta löytyy vinkkejä tieteellisen tekstin lukemiseen ja kirjoittamiseen, tiedonhakuun sekä opintojen suunnitteluun.

16.01.17 -19.01.17, ma, ti, ke, to klo 9.15-12.00

Opetuspaikka: A110, Chemicum, A. I. Virtasen aukio 1

Opintojakso järjestetään yhteisopetuksena kemian laitoksen kanssa.

Tenttipäivät:
ke 25.1.2017 klo 16-18, uusintatentit ti 7.2.2017 klo 14-18 js ti 7.3.2017 klo 14-18 kemian laitoksen yleistenteissä, Chemicum sali A110.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso on osa Kemian perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.