Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

85 euroa (maksu sisältää materiaalimaksun 10 euroa)

Maksetaan ilmoittauduttaessa verkkomaksuna. Lisätietoa maksuista.

Ilmoittautuminen alkaa 18.8.2015 klo 10.00 (linkki tulee tähän).

Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautumis- ja maksuehdot. Voit ilmoittautua opintojen alkamiseen saakka, jos ryhmässä on tilaa. Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Verkkoilmoittautuminen edellyttää maksutonta rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi, Helsingin yliopiston opiskelijat voivat ilmoittautua opintoihin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Description

Kurssin sisältö:
Lämpökemia
Aineen ja molekyylien rakenneet
Olomuodot ja liuokset

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa

Lämpökemiasta:
-reaktiolämpö (entalpia) käsitteen ymmärtäminen ja valmius määrittää kokeellisesti reaktion reaktiolämpö
-entropia käsitteen ymmärtäminen ja yhdistäminen termodynaamiseen tarkasteluun osana universumin kasvavaa epäjärjestystä
-reaktion spontaanisuuden ennustaminen em. suureiden avulla

Atomin rakenteesta:
-opiskelijalla on valmius kirjoittaa kaikkien alkuaineatomien elektronirakenteet ja elektronirakenteen perusteella ennustaa atomin kemiallinen käyttäytyminen sidoksien muodostuessa
-jaksollisen järjestelmän ymmärtäminen perustuen alkuaineiden elektronirakenteeseen
-alkuaineatomien jaksollisten ominaisuuksien päätteleminen elektronirakenteen perusteella

Kemiallisesta sidoksesta:
-kahden pääsidostyyppi: ionisidoksen ja kovalenttisen sidoksen muodostuminen ja ominaisuudet
-kovalenttisesti sitoutuneiden molekyylien rakenteen esittäminen Lewis-rakenteiden avulla
-moniatomisten molekyylien muodon määrittäminen Lewis-rakenteesta VSEPR-teorian avulla
-molekyyliorbitaaliteorian soveltaminen kaksiatomisille samaytimisille molekyyleille.

Olomuodoista:
-tuntee erityyppiset molekyylien väliset vuorovaikutukset
-ymmärtää miten molekyylien välisten vuorovaikukset vaikuttavat fysikaalisiin ominaisuuksiin
-hahmottaa miten spesiesten lukumäärä vaikuttaa olomuotojen muutoksiin

Luennot + laskuharjoitukset + tentti
Pakollisista laskuharjoituksista tiedotetaan erikseen.

Kurssin Moodle-sivut: https://moodle.helsinki.fi/enrol/index.php?id=12945

Luennot: ma, ke 2.9. - 14.10.15 klo 15–17

Opintojakso järjestetään yhteisopetuksena kemian laitoksen kanssa.

Opetuspaikka: A110, Chemicum, A. I. Virtasen aukio 1

Kemian opiskelusta Avoimessa yliopistossa järjestetään orientaatiotilaisuus ensimmäisen luentokerran aluksi. Orientaatiossa kerrotaan Avoimessa yliopistossa opiskelusta, opiskelukäytännöistä ja avoimen yliopiston väylästä.

ke 2.9.2015 klo 14-15

Opetuspaikka: Chemicum, A. I. Virtasen aukio 1, sali A110

Tenttipäivät: kurssitentti pe 16.10.2015 klo 14-17, Exactumin salit A111 ja B123. Uusinta ti 8.12.2015 klo 14-16 (A110, Chemicum) tai ti 19.1.2016 klo 14-16, Chemicum

Kurssitenttiin ei tarvitse ilmoittautua.

Ilmoittaudu uusintatenttiin (laitostentti) viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 2.9.2015
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Nivaldo J. Tro, Chemistry: A Molecular Approach (Prentice Hall), luvut 5–12 (luvut 1-4 edellytetään esitietoina).

Arviointiasteikko 0-5

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Avoin yliopisto
http://www.helsinki.fi/avoin

Opiskelijaneuvonta, tenttipalvelu ja opintojen ohjaus
Yhteystiedot ja aukioloajat
Opiskelijaneuvonta on yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, 1.krs

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opintojakso kuuluu kemian perusopintokokonaisuuteen (25 op)