Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta (Avoimelle yliopistolle maksettava osuus ja yhteistyöoppilaitokselle maksettava osuus). Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa. Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Description

Kurssin sisältö:
Lämpökemia
Aineen ja molekyylien rakenneet
Olomuodot ja liuokset

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa

Lämpökemiasta:
-reaktiolämpö (entalpia) käsitteen ymmärtäminen ja valmius määrittää kokeellisesti reaktion reaktiolämpö
-entropia käsitteen ymmärtäminen ja yhdistäminen termodynaamiseen tarkasteluun osana universumin kasvavaa epäjärjestystä
-reaktion spontaanisuuden ennustaminen em. suureiden avulla

Atomin rakenteesta:
-opiskelijalla on valmius kirjoittaa kaikkien alkuaineatomien elektronirakenteet ja elektronirakenteen perusteella ennustaa atomin kemiallinen käyttäytyminen sidoksien muodostuessa
-jaksollisen järjestelmän ymmärtäminen perustuen alkuaineiden elektronirakenteeseen
-alkuaineatomien jaksollisten ominaisuuksien päätteleminen elektronirakenteen perusteella

Kemiallisesta sidoksesta:
-kahden pääsidostyyppi: ionisidoksen ja kovalenttisen sidoksen muodostuminen ja ominaisuudet
-kovalenttisesti sitoutuneiden molekyylien rakenteen esittäminen Lewis-rakenteiden avulla
-moniatomisten molekyylien muodon määrittäminen Lewis-rakenteesta VSEPR-teorian avulla
-molekyyliorbitaaliteorian soveltaminen kaksiatomisille samaytimisille molekyyleille.

Olomuodoista:
-tuntee erityyppiset molekyylien väliset vuorovaikutukset
-ymmärtää miten molekyylien välisten vuorovaikukset vaikuttavat fysikaalisiin ominaisuuksiin
-hahmottaa miten spesiesten lukumäärä vaikuttaa olomuotojen muutoksiin

Luennot + laskuharjoitukset + tentti
Pakollisista laskuharjoituksista tiedotetaan erikseen.

Kurssin Moodle-sivut: https://moodle.helsinki.fi/enrol/index.php?id=12945

Luennot: ma, ke 2.9. - 14.10.15 klo 15–17

Opintojakso järjestetään yhteisopetuksena kemian laitoksen kanssa.

Opetuspaikka: A110, Chemicum, A. I. Virtasen aukio 1

Kemian opiskelusta Avoimessa yliopistossa järjestetään orientaatiotilaisuus ensimmäisen luentokerran aluksi. Orientaatiossa kerrotaan Avoimessa yliopistossa opiskelusta, opiskelukäytännöistä ja avoimen yliopiston väylästä.

ke 2.9.2015 klo 14-15

Opetuspaikka: Chemicum, A. I. Virtasen aukio 1, sali A110

Tenttipäivät:

Ilmoittaudu valitsemaasi tenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin. Tarkista tenttipaikka ennen tenttiä.

LISÄTIEDOT OPINNOISTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 2.9.2015
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Nivaldo J. Tro, Chemistry: A Molecular Approach (Prentice Hall), luvut 5–12 (luvut 1-4 edellytetään esitietoina).

Arviointiasteikko 0-5

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja Helsingin evankelinen opisto

Opetuspaikkakunta Helsinki

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opintojakso kuuluu kemian perusopintokokonaisuuteen (25 op)