Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta (Avoimelle yliopistolle maksettava osuus ja yhteistyöoppilaitokselle maksettava osuus). Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa. Katso tarkemmat tiedot maksusta sekä ilmoittautumis- ja maksuehdot toteuttavan oppilaitoksen sivuilta.

Description

Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset (5 op) -kurssin suoritus.

Kurssin sisältö:
Kinetiikka
Kemiallinen tasapaino
Termodynamiikka

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa

Kinetiikasta ja termodynamiikasta:
-ymmärtää kinettisen ja termodynaamisen takastelun eron
-hallitsee reaktionopeudet ja nopeuslait sekä mekanismit
-termodynaamisten käsitteiden ymmärtäminen ja niiden hyödyntäminen reaktion tasapainotilan arvioinnissa

Kemiallisesta tasapainosta:
-hallitsee sekä heterogeenisen että homogeenisen systeemin tasapainolaskut
-osaa tarkastella tasapainoa happo-emäs-, liukoisuus- sekä hapetus-pelkistys-reaktioissa
-ymmärtää systeemiin tehtyjen muutosten vaikutuksen tasapainoon

Luennot + laskuharjoitukset + tentti
Pakollisista laskuharjoituksista tiedotetaan erikseen.

Kurssin Moodle-sivut: https://moodle.helsinki.fi/enrol/index.php?id=12945

Luennot:ma klo 15–18, ke klo 15–18, 26.10. - 11.11.15

Opintojakso järjestetään yhteisopetuksena kemian laitoksen kanssa.

Opetuspaikka: A110, Chemicum, A. I. Virtasen aukio 1

LISÄTIEDOT OPINNOISTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Moodle
Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Sivut avautuvat: 26.10.2015
Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Tenttipäivät:

kurssitentti pe 13.11.2015 klo 14-17, uusintatentit ti 26.1.2016 klo 14-16 ja ti 22.3.2016 klo 14-16, Chemicum

Kurssitenttiin ei tarvitse ilmoittautua.

Ilmoittaudu uusintatenttiin (laitostentti) viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa. Tutustu tenttiohjeisiin.

Nivaldo J. Tro, Chemistry: A Molecular Approach (Prentice Hall), luvut 13–18.

Arviointiasteikko 0-5

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet).

Toteuttaja Helsingin evankelinen opisto

Opetuspaikkakunta Helsinki

Helsingin yliopiston käyttäjätunnus
Sinulle myönnetään opintojesi ajaksi Helsingin yliopiston käyttäjätunnus. Saat sillä käyttöösi yliopiston sähköisiä palveluita.
Käyttäjätunnuksen aktivointiohjeet tulevat sähköpostiisi ennen opintojen alkua. Katso ohje käyttäjätunnuksista ja niiden aktivoinnista. Vanha tunnus aktivoidaan hakemalla uusi salasana.

Opintojakso kuuluu kemian perusopintokokonaisuuteen (25 op)