Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

55 euroa (maksu sisältää materiaalimaksun 10 euroa) Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset (5 op) -kurssin suoritus.

Kurssin sisältö:
Kinetiikka
Kemiallinen tasapaino
Termodynamiikka

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa

Kinetiikasta ja termodynamiikasta:
-ymmärtää kinettisen ja termodynaamisen takastelun eron
-hallitsee reaktionopeudet ja nopeuslait sekä mekanismit
-termodynaamisten käsitteiden ymmärtäminen ja niiden hyödyntäminen reaktion tasapainotilan arvioinnissa

Kemiallisesta tasapainosta:
-hallitsee sekä heterogeenisen että homogeenisen systeemin tasapainolaskut
-osaa tarkastella tasapainoa happo-emäs-, liukoisuus- sekä hapetus-pelkistys-reaktioissa
-ymmärtää systeemiin tehtyjen muutosten vaikutuksen tasapainoon

Luennot + laskuharjoitukset + tentti
Pakollisista laskuharjoituksista tiedotetaan erikseen.

Nivaldo J. Tro, Chemistry: A Molecular Approach (Prentice Hall), luvut 13–18.

Arviointiasteikko 0-5

Luennot:ma ja ke klo 15–18, 31.10. - 16.11.16

Opintojakso järjestetään yhteisopetuksena kemian laitoksen kanssa.

Kurssin Moodle-sivut:

Opetuspaikka: A110, Chemicum, A. I. Virtasen aukio 1

Tenttipäivät: kurssitentti pe 18.11.2016 klo 12-15, Chemicum A110 ja Physicum D101. Uusinta kemian laitoksen yleisessä tentissä ti 24.1.2017 klo 14-16

Kurssitenttiin ei tarvitse ilmoittautua.

Ilmoittaudu uusintatenttiin (laitoksen yleinen tentti) viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Avoimen yliopiston Omat sivut-palvelussa

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso kuuluu kemian perusopintokokonaisuuteen (25 op)