Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

55 euroa (maksu sisältää materiaalimaksun 10 euroa) Lisätietoja

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä

1) opetusta järjestävään oppilaitokseen että

2) Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi tarkemmat ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Description

Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset (5 op) -kurssin suoritus.

Kurssin sisältö:
Kinetiikka
Kemiallinen tasapaino
Termodynamiikka

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa

Kinetiikasta ja termodynamiikasta:
-ymmärtää kinettisen ja termodynaamisen takastelun eron
-hallitsee reaktionopeudet ja nopeuslait sekä mekanismit
-termodynaamisten käsitteiden ymmärtäminen ja niiden hyödyntäminen reaktion tasapainotilan arvioinnissa

Kemiallisesta tasapainosta:
-hallitsee sekä heterogeenisen että homogeenisen systeemin tasapainolaskut
-osaa tarkastella tasapainoa happo-emäs-, liukoisuus- sekä hapetus-pelkistys-reaktioissa
-ymmärtää systeemiin tehtyjen muutosten vaikutuksen tasapainoon

Luennot + laskuharjoitukset + tentti
Pakollisista laskuharjoituksista tiedotetaan erikseen.

Nivaldo J. Tro, Chemistry: A Molecular Approach (Prentice Hall), luvut 13–18.

Arviointiasteikko 0-5

Luennot:ma ja ke klo 15–18, 31.10. - 16.11.16

Opintojakso järjestetään yhteisopetuksena kemian laitoksen kanssa.

Kurssin Moodle-sivut:

Opetuspaikka: A110, Chemicum, A. I. Virtasen aukio 1

Tenttipäivät: kurssitentti

Kurssitenttiin ei tarvitse ilmoittautua.

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso kuuluu kemian perusopintokokonaisuuteen (25 op)