Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 16.5.2016
16:30 - 19:00
Wed 18.5.2016
16:30 - 19:00
Mon 23.5.2016
16:30 - 19:00
Tue 24.5.2016
16:30 - 19:00
Wed 25.5.2016
16:30 - 19:00
Mon 30.5.2016
16:30 - 19:00
Tue 31.5.2016
16:30 - 19:00
Wed 1.6.2016
16:30 - 19:00
Thu 2.6.2016
16:30 - 19:00

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 12.4.2016 klo 10.00.

Helsingin yliopiston opiskelijat: ilmoittautuminen tapahtuu Avoimen yliopiston ilmoittautumisjärjestelmässä - ei WebOodissa.

Miten opiskelemaan?

Description

Lukion kemia tai kurssi Kemian perusteet (55395; 5 op) tai vastaavat tiedot

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa nimetä systematiikan mukaan avoketjuiset, haaroittuneet ja monosykliset hiilivedyt (alifaattiset ja aromaattiset) sekä näiden mono- ja difunktionaaliset johdokset
  • tuntee orgaanisten molekyylien sidostyypit ja osaa päätellä hiiliyhdisteen avaruusrakenteen molekyylin rakennekaavan perusteella (valenssisidosteoria ja hybridisaatiomalli)
  • tunnistaa erilaiset isomeriatyypit
  • osaa nimetä stereokemialliset enantiomeerit absoluuttisen konfiguraation mukaan.
  • tuntee keskeisten yhdisteluokkien molekyylirakenteen, yhdisteiden tunnusomaiset fysikaaliset ominaisuudet ja monofunktionaalisten yhdisteiden tyypillisimmät reaktiot.
  • osaa päätellä molekyylirakenteen perusteella yhdisteen fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia, kuten happamuus ja emäksisyys, nukleofiilisyys ja elektrofiilisyys
  • tuntee orgaanisen kemian tavallisimmat reaktiotyypit: substituutio, eliminaatio ja additioreaktiot, karbonyylien additioreaktiot ja happojohdosten asyylisubstituutio, hapetus- ja pelkistysreaktiot.
  • osaa tulkita mekanismikaavioita ja luonnostella reaktiomekanismeja tyypillisimmille reaktioille.

Kurssilla perehdytään orgaanisen kemian peruskäsitteisiin ja orgaanisten yhdisteiden keskeisimpiin ominaisuuksiin. Tarkasteltavia aiheita ovat orgaanisten molekyylien rakenne, stereokemian peruskäsitteet, funktionaaliset ryhmät ja keskeiset yhdisteluokat, yhdisteiden yleiset ominaisuudet sekä tärkeimmät reaktiot (substituutio, eliminaatio ja additio sekä hapetus ja pelkistysreaktiot).

Luennot + tentti

Andrew Burrows; John Holman; Andrew Parsons; Gwen Pilling; Gareth Price: Helsinki:Organic Chemistry 1, Custom Publishing, Oxford University Press, 2015.

Kyseessä on tätä kurssia varten koottu erikoispainos, joka on tilattavissa osoitteesta: https://www.booky.fi/tuote/burrows_andrew/chemistry_3_introducing_inorganic_organic_and/9780198759218

Toimitusajaksi on luvattu 1-2 vrk.

(Huom: Materiaali on otettu samojen tekijöiden teoksesta Chemistry3, Oxford, 2nd edition).

Asteikolla 0-5

Luennot: ma, ti, ke 16.5. - 1.6. sekä to 2.6.2016 klo 16.30-19

Opetuspaikka:
16.5. Chemicum A110, A.I.Virtasenaukio 1, Kumpulan kampus
17. - 18.5., 23. - 25.5. Chemicum A129, A.i.Virtasenaukio 1, Kumpulan kampus
30.5. - 2.6. Exactum D122, Gustaf Hällströminkatu 1b, Kumpulan kampus

Tenttipäivät: ma 6.6.2016 klo 17-20, ke 29.6.2016 klo 16-19 ja ke 17.8.2016 klo 17-20

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa kemian perusopintojen (25 op) opintokokonaisuutta.