Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 15.5.2017
16:30 - 19:00
Tue 16.5.2017
16:30 - 19:00
Wed 17.5.2017
16:30 - 19:00
Mon 22.5.2017
16:30 - 19:00
Tue 23.5.2017
16:30 - 19:00
Wed 24.5.2017
16:30 - 19:00
Mon 29.5.2017
16:30 - 19:00
Tue 30.5.2017
16:30 - 19:00
Wed 31.5.2017
16:30 - 19:00
Mon 5.6.2017
16:30 - 19:00
Tue 6.6.2017
16:30 - 19:00

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Lukion kemia tai kurssi Kemian perusteet (55395; 5 op) tai vastaavat tiedot

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa nimetä systematiikan mukaan avoketjuiset, haaroittuneet ja monosykliset hiilivedyt (alifaattiset ja aromaattiset) sekä näiden mono- ja difunktionaaliset johdokset
  • tuntee orgaanisten molekyylien sidostyypit ja osaa päätellä hiiliyhdisteen avaruusrakenteen molekyylin rakennekaavan perusteella (valenssisidosteoria ja hybridisaatiomalli)
  • tunnistaa erilaiset isomeriatyypit
  • osaa nimetä stereokemialliset enantiomeerit absoluuttisen konfiguraation mukaan.
  • tuntee keskeisten yhdisteluokkien molekyylirakenteen, yhdisteiden tunnusomaiset fysikaaliset ominaisuudet ja monofunktionaalisten yhdisteiden tyypillisimmät reaktiot.
  • osaa päätellä molekyylirakenteen perusteella yhdisteen fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia, kuten happamuus ja emäksisyys, nukleofiilisyys ja elektrofiilisyys
  • tuntee orgaanisen kemian tavallisimmat reaktiotyypit: substituutio, eliminaatio ja additioreaktiot, karbonyylien additioreaktiot ja happojohdosten asyylisubstituutio, hapetus- ja pelkistysreaktiot.
  • osaa tulkita mekanismikaavioita ja luonnostella reaktiomekanismeja tyypillisimmille reaktioille.

Kurssilla perehdytään orgaanisen kemian peruskäsitteisiin ja orgaanisten yhdisteiden keskeisimpiin ominaisuuksiin. Tarkasteltavia aiheita ovat orgaanisten molekyylien rakenne, stereokemian peruskäsitteet, funktionaaliset ryhmät ja keskeiset yhdisteluokat, yhdisteiden yleiset ominaisuudet sekä tärkeimmät reaktiot (substituutio, eliminaatio ja additio sekä hapetus ja pelkistysreaktiot).

Luennot + tentti

Andrew Burrows; John Holman; Andrew Parsons; Gwen Pilling; Gareth Price: Helsinki:Organic Chemistry 1, Custom Publishing, Oxford University Press, 2015.

Kyseessä on tätä kurssia varten koottu erikoispainos, joka on tilattavissa osoitteesta: https://www.booky.fi/tuote/burrows_andrew/chemistry_3_introducing_inorganic_organic_and/9780198759218

Toimitusajaksi on luvattu 1-2 vrk.

(Huom: Materiaali on otettu samojen tekijöiden teoksesta Chemistry3, Oxford, 2nd edition).

Asteikolla 0-5

Luennot klo 16.30-19:

ma, ti, ke 15. ,16., 17.5.2017
ma, ti 22., 23.5.2017
ma, ti, ke 29., 30., 31.5.2017
ma, ti 5., 6.6.2017

Tenttipäivät: ma 12.6.2017 klo 17-20, ke 28.6.2017 klo 16-19 ja ke 16.8.2017 klo 17-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Tenttipaikat

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa kemian perusopintojen (25 op) opintokokonaisuutta.